English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Fabianinkatu 12, 00100 Helsinki

Ammatillinen koulutus hakee rooliaan innovaatiotoiminnassa

26.09.2016 Owal Group

 Ammatillinen koulutus nähdään usein osana alueellista innovaatiojärjestelmää, mutta sen asema innovaatio- ja tuotekehitystoiminnassa ei ole selkeä. Ammatillisen koulutuksen roolina on lähinnä ollut tukea ja kehittää työelämää, tuottaa korkealaatuista ammatillista osaamista ja varmistaa työvoiman saatavuus. Lisäksi ammatillinen koulutus tuottaa yhdessä muiden koulutusasteiden ja -muotojen kanssa yritysosaamista ja -valmiuksia.

Tämä tulos ilmenee Opetushallituksen tuoreessa tilannekatsauksessa, jossa on tarkasteltu ammatillisen toisen asteen koulutuksen asemaa ja merkitystä alueellisen ja paikallisen tason tutkimus-, kehitys-, innovaatiotoiminnassa (TKI).  Ammatillisen koulutuksen TKI-toimintaa on tarkasteltu strategisissa linjauksissa, hankkeissa ja koulutuksen toteuttamisessa.  Tarkastelun kohteena on myös opetushenkilöstön rooli innovaatio- ja tuotekehitystoiminnan edistämisessä, yhteistyö ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulujen välillä sekä joustavien opinto- ja tutkintopolkujen hyödyntäminen innovaatio- ja tuotekehitysnäkökulmasta.

TKI-toiminta on perinteisesti mielletty korkeakoulujen tehtäväksi. Tilannekatsauksen tuloksissa kuitenkin ilmenee, että ammatillisen koulutuksen roolia alueellisten innovaatiojärjestelmien osana ja alueellisena työelämän kehittäjänä on vahvistettu kehittämällä ennakointia, lisäämällä koulutuksen työelämäyhteyksiä ja kumppanuuksia sekä kehittämällä työelämälähtöisiä koulutuksen järjestämismuotoja ja oppimisympäristöjä.

Koulutuksen järjestäjän tasolla osaamistarpeiden ennakoinnin tärkeys ja kumppanuudet alueiden toimijoiden kanssa korostuvat. Katsauksen perusteella yhteistyö työelämän kanssa on kiinteää ja työelämän tarpeita pyritään kuuntelemaan yhteistyömuotoja kehitettäessä. Tilannekatsauksessa ei tehdä arviota siitä, miten strategiatason tavoitteet konkretisoituvat varsinaiseksi toiminnaksi koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten arjessa. Toisaalta ammatillisen peruskoulutuksen omaksuma rooli innovaatioiden ja tuotekehityksen tulevaisuuden osaamisen kehittämisessä on asiakirjatarkastelun perusteella vielä etäinen.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen käytännöissä työelämää kehittävä innovaatio- ja tuotekehitysnäkökulma ei tule paljoa esille.  Toisaalta yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyysosaamisen voimallinen läpivienti sekä näkemykset siitä, että opiskelija on aktiivisen tiedon ja ymmärryksen tuottaja, ei opetuksen kohde, tukevat käytännönläheistä innovaatiotoimintaa, alueellista yrittäjyyttä ja liiketoimintainnovointia.

Tutustu julkaisuun ja tiivistelmään Opetushallituksen sivulta.

Lisätietoa Owal Groupista: Laura Jauhola (laura@owalgroup.com, 050 443 1841) ja Mia Toivanen (mia@owalgroup.com, 050 5667536).

 

Owal Group

010 235 6060 info@owalgroup.com

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: