Statens ämbetsverks intressegruppsundersökning 2015

Statens ämbetsverk vill utveckla sin verksamhet och genomför därför en enkät bland sina samarbetsparter. Vi ber dig om din ärliga åsikt och är särskilt glada för utvecklingsförslag. Det tar ca 5-10 minuter att besvara enkäten. Alla svar behandlas konfidentiellt.

Enkäten kan besvaras här t.o.m 8.11.2015.

Kommunerna och övriga organisationer ombeds sända enkäten vidare till de personer inom de olika sektorerna som samarbetar med ämbetsverket.

Tack på förhand för din insats för att utveckla Statens ämbetsverks verksamhet!

Ytterligare information och upplysningar:

Statens ämbetsverk på Åland, Rainer Åkerblom, rainer.akerblom@ambetsverket.fi, (018) 635 295

Owal Group Oy, Janika Keinänen, janika@owalgroup.com