Kundundersökning för Statens ämbetsverk på Åland 2015

Syftet med kundenkäten är att få feedback av kunderna om Statens ämbetsverks kundinriktning samt betjäningens kvalitet och utvecklingsbehov. För att få en så omfattande respons som möjligt hoppas vi att Du besvarar enkäten.

Resultatet av enkäten används för att utveckla Statens ämbetsverks verksamhet. All given respons levereras endast som sammanfattade helheter, där svararens identitet eller uppgifter inte framgår. Kontaktuppgifterna till mottagarna av denna enkät har vi fått från ämbetsverkets kundregister.

Det tar ca 5-10 minuter att besvara enkäten. Kommunerna och övriga organisationer ombeds sända enkäten vidare till de personer inom de olika sektorerna som samarbetar med ämbetsverket.

Enkäten kan besvaras här t.o.m. 8.11.2015.

Vi är särskilt glada för utvecklingsförslag.

Tack i förväg för din insats för att utveckla Statens ämbetsverks verksamhet!

 

Ytterligare information och upplysningar:

Janika Keinänen, janika@owalgroup.com

Rainer Åkerblom, rainer.akerblom@ambetsverket.fi, (018) 635 295