English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Kirjoittaja: Elisa Bergman

Selvitys asumisneuvonnan kokonaistilanteesta Suomessa on käynnistynyt

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on käynnistänyt selvityksen asumisneuvonnasta Suomessa. Asumisneuvonnalla tarkoitetaan työtä, jonka tavoitteena on asumisen turvaaminen ennaltaehkäisemällä ja…

Esiselvitys työnteon perusteella myönnettävien oleskelulupien käsittelyn pullonkauloista

Työ- ja elinkeinoministeriön ja sisäministeriön tilaamassa selvityksessä tarkasteltiin työntekijän oleskelulupia, oleskelulupia erityisasiantuntijoille, kausityölupia, ICT-lupia, yrittäjän oleskelulupia sekä kasvuyrittäjän oleskelulupia. Selvityksessä…

Kanta-palveluiden kehittämistä tuetaan skenaariotyöllä

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on käynnistänyt skenaariotyön Kanta-palveluiden pitkän aikavälin tavoitetilan ja kehitysmahdollisuuksien määrittämiseksi. Skenaariotyöllä arvioidaan Kanta-palveluiden reunaehtoja ja tavoitetilaa…

KIRA-digi –kärkihanke vahvistaa toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioinnilla

Ympäristöministeriön koordinoima KIRA-digi –hanke (2016-2018) kuuluu hallituksen julkisten palveluiden digitalisoiminen –kärkihankkeeseen. KIRA-digi on sektorirajat ylittävä hanke, sillä julkinen sektori, kiinteistö-…

KIRA-Digi – Kiinteistö- ja rakentamisalan digiloikka

Kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatio-hankkeen visiona on avoin ja toimiva rakennetun ympäristön tiedonhallinnan ekosysteemi. Vuoden 2018 loppuun kestävän hankkeen rahoitus on…

Vauhtia innovatiivisiin hankintoihin

Mikä on innovatiivinen hankinta? Innovatiivinen julkinen hankinta on uuden tai merkittävästi parannetun tavaran tai palvelun hankintaa, joka parantaa julkisen palvelun…

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: