English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Kirjoittaja: Laura

nainen katsoo aurinkoon

Seurantaselvitys vihapuheesta ja häirinnästä

Jotta vähemmistöryhmien kokemaan häirintää ja vihapuhetta voidaan torjua ja ehkäistä tehokkaammin, tarvitaan lisää viestintää, tietoutta ja tukipalveluita. Tämä käy ilmi…

Suomi/ruotsi toisena kielenä -opetuksen nykytila ja kehittämistarpeet -selvitys on julkaistu

Owal Group Oy on selvittänyt opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta suomi/ruotsi toisena kielenä (S2) -opetuksen toteutumista ja kehittämistarpeita varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Resurssien…

Suomi/ruotsi toisena kielenä -opetuksen nykytilan arviointi

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt S2/R2-opetuksen tilannekuvan luomiseksi selvityksen, jossa tarkastellaan opetuksen, koulutuksen rakenteiden sekä organisaatio- ja toimintakulttuurien nykytilaa varhaiskasvatuksesta…

Menetelmiä syrjinnän tunnistamiseen

Aikaisempien tutkimusten perusteella tiedetään, ettei läheskään kaikki syrjintätapaukset tule viranomaisten tietoon, eikä syrjintää aina tunnisteta. Syrjinnän testausmenetelmä on kiinnostava, sillä…

Ammatillinen koulutus ennen ja jälkeen koronan

Toteutimme opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta kaksiosaisen selvitystyön, jonka toinen osa koski ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon tilaa, ja toisessa osassa tarkastelussa…

Lisäkierroksia yhdenvertaisuuden edistämiseen

Vuonna 2015 voimaan tulleen uudistetun yhdenvertaisuuslain (1325/2014) keskeisenä tavoitteena oli syrjintäkiellon yhtenäistäminen ja yhdenvertaisuuden vahvistaminen kaikilla elämänalueilla. Loppuvuodesta 2020 julkaistun…

Vammaisten ammatillisen koulutuksen erityisopetuksen tarvetta ja saatavuutta on selvitetty

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti vaikeimmin vammaisten erityisopetuksen tarvetta ja saatavuutta ammatillisessa peruskoulutuksessa koskevan selvitystyön loppuvuonna 2015. Selvityksen taustalla on erityisopetuksen tarvetta ja saatavuutta koskeva…

Vihapuhe vaikuttaa uhrin turvallisuuden tunteeseen

Selvitys vihapuheen ja häirinnän ilmenemisestä ja vaikutuksista eri vähemmistöryhmien turvallisuuden tunteeseen julkaistiin 3.3.2016. Selvitys tehtiin oikeusministeriön toimeksiannosta kesän ja talven 2015…

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: