Kiitos ilmoittautumisesta!

Webinaari: Hiiliviisas kaupunkivihreä ilmastoratkaisuksi – politiikkasuosituksia kaupungeille 

 
Aika: ke 17.5.2023 klo 9.30-11.00 (yhteydet aukeavat klo 9.15)
 
Paikka: Etäyhteydellä, linkki alla. Lähetämme webinaarin linkin ilmoittautuneille myös sähköpostilla ke 10.5. ja ti 16.5.

Linkki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDQ4MGYyNWQtNGFmOS00MDhhLWJmZTQtODJjZGUzZGRlMjhl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2298ae7559-10dc-4288-8e2e-4593e62fe3ee%22%2c%22Oid%22%3a%22eead98e6-9831-42d8-b91e-079bfdbb0c52%22%7d