Nuorisokeskuksia koskeva arviointi

Tervetuloa vastaamaan nuorisokeskuksia koskevaan kyselyyn!

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Valtion nuorisoneuvosto ovat käynnistäneet arviointihankkeen, jonka osana toteutetaan kysely nuorisokeskusten sidosryhmille. Kysely on suunnattu sekä toimijoille, jotka eivät ole tehneet yhteistyötä nuorisokeskusten kanssa että niille, jotka ovat tehneet. Kyselyllä halutaan saada tietoa nuorisokeskusten tunnettuudesta, toiminnan laajuudesta, laadusta ja kehittämisen tarpeista.

Nuorisokeskuksella tarkoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön valtionapukelpoisuuden saaneita nuorisokeskuksia. Nuorisokeskukset sijaitsevat eri puolilla Suomea ja niitä on tällä hetkellä 9: Anjala (Kouvola), Hyvärilä (Nurmes), Marttinen (Virrat), Metsäkartano (Rautavaara), Oivanki (Kuusamo), Piispala (Kannonkoski), Pikku-Syöte (Pudasjärvi), Vasatokka (Inari) ja Villa Elba (Kokkola).

Vastaathan kyselyyn 14.2. mennessä linkistä (FI): https://fi.research.net/r/OKMNK2019

Information på svenska: https://owalgroup.com/ungdomscentra/ och enkät på svenska https://fi.research.net/r/NKSV2019

Kiitos jo etukäteen vastauksista! Kyselyn vastauksia käytetään arvioitaessa nuorisokeskusten vaikuttavuutta, ja vastauksia hyödynnetään tuotettaessa arvioinnin pohjalta asetettavia suosituksia. Tuloksia käsitellään vain arviointia varten, eikä niitä luovuteta eteenpäin. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja tulokset käsitellään ja raportoidaan siten, ettei vastaajaa voi tunnistaa.

Arvioinnin toteuttaa Owal Group Oy yhteistyössä valtio-opin dosentti Tapio Kuuren kanssa. Arviointi käynnistyi marraskuussa 2018 ja se valmistuu maaliskuussa 2019. Lisätietoa arvioinnista: Arvioinnin esittely (pdf)

Lisätietoja arvioinnista antavat: Owal Group Oy: Laura Jauhola (laura@owalgroup.com, 050 443 1841). Opetus- ja kulttuuriministeriö: Herttaliisa Tuure (herttaliisa.tuure@minedu.fi, 02953 30356).