Tack för dina svar!

I undervisnings- och kulturministeriets utredning ingår också motsvarande enkät till studerande inom yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen. Om möjligt, vore det fint om du kunde upplysa studerandena om enkäten. Du kan distribuera enkäten genom att kopiera följande text och länk:

Undervisnings- och kulturministeriet har inlett en utredning som ger aktuell information om coronavirusepidemins inverkan på studerandenas studier och välbefinnande. Informationen används som stöd vid beslutsfattandet. Utredningen genomförs av Owal Group Oy i samverkan med studentorganisationerna. Samtidigt kan du delta i utlottningen av ett antal presentkort. Mera information under länken. Om du vill delta i enkäten, klicka här: https://sv.research.net/r/Studentenkat2021