Utvärdering gällande ungdomscentrumverksamhet

Välkommen att svara på enkäten gällande ungdomscentra!

Undervisnings- och kulturministeriet och Statens ungdomsråd har startat ett utvärderingsprojekt och denna enkät till ungdomscentrens intressegrupper är den del av projektet. Enkäten riktas till aktörer som ännu inte har samarbetat med ungdomscentra och dem som redan gjort det. Genom enkäten önskas få information om hur kända ungdomscentren är samt om verksamhetens omfattning, kvalitet och utvecklingsbehov.  

Med ungdomscenter avses i denna enkät sådana ungdomscentra som berättigats till Undervisnings- och kulturministeriets statsunderstöd. Ungdomscentren ligger på olika håll i Finland och antalet är i dag nio: Anjala (Kouvola), Hyvärilä (Nurmes), Marttinen (Virdois), Metsäkartano (Rautavaara), Oivanki (Kuusamo), Piispala (Kannonkoski), Pikku-Syöte (Pudasjärvi), Vasatokka (Enare) och Villa Elba (Karleby).

Vänligen svara på enkäten senast 14.2.: https://fi.research.net/r/NKSV2019

Tack för svaren redan på förhand! Svaren används vid bedömning av ungdomscentrens effektfullhet och för givande av rekommendationer. Resultaten används endast för utvärdering, de överlåts inte vidare. Svaren behandlas konfidentiellt och resultaten behandlas och rapporteras så att den som svarat inte kan identifieras.

Utvärderingen utförs av Owal Group Oy. Utvärderingen startade i november 2018 och färdigställs i mars 2019. Vi ger gärna mera information! Owal Group Oy: Laura Jauhola (laura@owalgroup.com, 050 443 1841). Undervisnings- och kulturministeriet: Herttaliisa Tuure (herttaliisa.tuure@minedu.fi, 02953 30356).