English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Selvitys ikääntyneiden asumistarpeiden ennakoinnista kunnissa

Ympäristöministeriö toteuttaa kolmivuotista ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmaa, jonka yhtenä painopisteenä on ikääntyneiden oman ja kuntien asumisen ennakoinnin ja varautumisen vahvistaminen.

Kuntien ennakointi ja varautuminen on tärkeää ikääntyvän väestön asuinolojen parantamisessa. Ohjelmaan liittyen toteutettiin ikääntyneiden asumisen ennakoinnin ja varautumisen tueksi selvitys, jonka painopisteenä olivat kuntien ennakoinnin ja varautumisen käytössä olevat keinot ja tulevaisuuden tarpeet. Näitä taustoitettiin ikääntyneiden väestörakenteen, asuinolojen ja asumistarpeiden kuvauksella.

Selvityksen perusteella jatkossa kuntien tulee

  • Vahvistaa ikääntyneiden asumisen kehittämistä osana strategista päätöksentekoa ja toimeenpanoa sekä sisällyttää asuminen nykyistä vahvemmin suunnitelmiinsa.
  • Panostaa asuinolojen kehittämiseen laaja-alaisesti ja pitkäjänteisesti.
  • Hyödyntää monipuolisesti erilaisia tietolähteitä sekä kartoittaa ikääntyneiden toiveita ja tarpeita huomioiden myös nuoremmat sukupolvet.
  • Kartoittaa omien kiinteistöjensä hyödyntäminen ikääntyneiden asumiseen sekä ARA-asuntokannan korjaaminen ikääntyneille sopivaksi.
  • Lisätä ikääntyville suunnattua asumisen neuvontaa ja opastusta.

Kuntien kehittämisresurssit ovat kapeat ja siksi valtion tulee:

  • Vahvistaa ikääntyneiden asumisen ennakointia ja varautumista osana vanhuspalvelulain toteuttamista ja sisällyttää asuminen vanhuspalvelulain 5 §:n mukaiseen suunnitelmaan ikääntyneen väestön tukemiseksi.
  • Tukea kuntien asumisen ennakointia ja varautumista pitkäjänteisesti.
  • Jatkaa ARA-asuntokannan kehittämisen tukemista ikääntyneille soveltuvaksi.

Owal Group Oy:n johdolla toteutetun selvityksen keskeisiä menetelmiä ja aineistoja olivat tilasto- ja paikkatietotarkastelut väestö- sekä rakennus- ja huoneistorekisteritiedoilla, asiantuntija- ja viranhaltijahaastattelut, kirjallisuuskatsaus sekä sähköiset kyselyt kaikkien kuntien viranhaltijoille, luottamushenkilöille ja vanhusneuvostoille. Kerättyä aineistoa käsiteltiin yhdessä kuuden kunnan ja yhden maakunnan kanssa työpajoissa, joissa kartoitettiin lisäksi keskeisiä ikääntyneiden asumisen ennakoinnin ja varautumisen haasteita ja ratkaisuja. Kansainvälisessä tarkastelussa käsiteltiin ikääntyneiden asumisen ennakoinnin ja varautumisen ratkaisuja Irlannissa, Islannissa ja Isossa-Britanniassa.

Ikääntyneiden asuminen – ennakointi ja varautuminen kunnissa -selvitys on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2020 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Selvityksen loppuraportti

Policy brief

Lisätietoja: Ympäristöministeriö: Ikääntyneiden asuminen

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: