English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Yritys

Tuotamme tietoa päätöksenteon ja yhteiskunnallisen vaikuttamistyön tueksi. Työssämme yhdistyy tutkimuksen, viestinnän ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen osaaminen.

Palvelemme  niin yksityisiä yrityksiä, julkishallinnon yksiköitä kuin kolmannen sektorin organisaatioita, joiden tavoitteena on saada aikaan yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Toimintatapamme
  • Tulosten myyminen – myymme tuloksia emme työtunteja
  • Visuaalisuus – visuaalisuus on tulosten käytettävyyttä
  • Ylivertainen asiakaskokemus – haluamme aina ylittää odotukset

Periaatteemme on, että asiakkaamme saavat haluamansa lopputulokset ennalta tiedossa olevaan hintaan.  Panostamme kaikissa toimeksiannoissamme lopputuotosten visuaaliseen viimeistelyyn. Visuaalisuus merkitsee meille käytettävyyttä. Meille ei riitä, että  työmme on sisällöllisesti erinomaista vaan haluamme sen aina olevan myös helposti käytettävää.

Palvelumme

Ratkaisuja yrityksille liiketoiminnan kehitykseen ja viestintään

Strategia- ja muutosviestintä

Autamme asiakkaitamme luomaan viestinnällisesti tehokkaita strategioita ja muutosohjelmia sekä läpiviemään vaativia muutoshankkeita. Autamme viestimään strategioita niin, että ne muuttuvat tavoitelluksi toiminnaksi.

Yhteiskunta- ja sidosryhmäviestintä

Tuotamme tutkimusjulkaisuja ja  analyysejä sidosryhmäviestinnän tueksi. Autamme asiakkaitamme osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja luomaan keskustelunavauksia laatimalla ajankohtaisia teemoja koskevia tutkimuksia ja selvityksiä.

Markkinointiviestintä

Tuotamme asiakkaidemme myyntiä ja markkinointia tukevia tutkimuksia ja tuemme asiakkaidemme edelläkävijyyttä laatimalla katsauksia, selvityksiä ja julkaisuja toimialojen, tuotteiden ja markkinoiden kehitystrendeistä.

Tulosviestintä

Autamme määrittelemään toiminnan keskeiset suorituskykymittarit, suunnittelemaan seurannan ja raportoinnin prosessit sekä luomaan visuaalisesti tehokkaat raportit. Ratkaisumme soveltuvat sekä organisaation sisäiseen raportointiin että tulosten sidosryhmäviestintään.

Markkinatutkimus

Tuotamme tutkimusjulkaisuja ja  analyysejä sidosryhmäviestinnän tueksi. Autamme asiakkaitamme osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja luomaan keskustelunavauksia laatimalla ajankohtaisia teemoja koskevia tutkimuksia ja selvityksiä.

Palvelujen konseptointi

Tuotamme asiakkaidemme myyntiä ja markkinointia tukevia tutkimuksia ja tuemme asiakkaidemme edelläkävijyyttä laatimalla katsauksia, selvityksiä ja julkaisuja toimialojen, tuotteiden ja markkinoiden kehitystrendeistä.

Ratkaisuja julkiselle sektorille päätöksenteon ja viestinnän tueksi

Tietoa päätöksenteon ja viestinnän tueksi

Tuotamme tutkimuksia ja selvityksiä päätöksenteon ja sidosryhmäviestinnän tueksi. Autamme jalostamaan tietoa yhteiskunnallisen päätöksenteon pohjaksi ja viestimään tulokset tehokkaasti eri sidosryhmille.

Strategia- ja muutosviestintä

Autamme asiakkaitamme luomaan viestinnällisesti tehokkaita strategioita ja muutosohjelmia sekä läpiviemään vaativia muutoshankkeita. Autamme viestimään strategioita niin, että ne muuttuvat tavoitelluksi toiminnaksi.

Tulosviestintä

Autamme määrittelemään toiminnan keskeiset suorituskykymittarit, suunnittelemaan seurannan ja raportoinnin prosessit sekä luomaan visuaalisesti tehokkaat raportit. Ratkaisumme soveltuvat sekä organisaation sisäiseen raportointiin että tulosten sidosryhmäviestintään.

Hankintojen uudistaminen

Autamme asiakkaitamme luomaan uusia tapoja toteuttaa vaativia hankintoja ja varmistamme että hankinnat vastaavat loppukäyttäjien tarpeisiin.

Ratkaisuja järjestöille vaikuttamistyön tueksi

Tietoa toimintaympäristöstä

Keräämme, analysoimme ja jalostamme toimintaympäristön muutoksia ja kehitystrendejä koskevaa tietoa järjestöjen päätöksenteon ja viestinnän tueksi.

Vaikuttamistyön strategiat

Palvelemme järjestöjä vaikuttamistyön strategioiden ja toimintamallien kehittämisessä. Tavoitteenamme on lisätä yhteiskunnallisen vaikuttamistyön tuloksellisuutta ja tehokkuutta tutkimustietoon pohjautuvan viestinnän avulla sekä tunnistamalla oikeat vaikuttamisen kanavat.

Tulos- ja sidosryhmäviestintä

Toteutamme tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden seurantaa ja tiivistämme sen viestittävään muotoon järjestöjen omiin sekä sidosryhmien tarpeisiin.

Palvelujen konseptointi

Palvelemme järjestöjä palvelujen kehittämisessä ja konseptoinnissa tutkimustietoon pohjautuen. Autamme uusien palvelumallien kehittämisessä ja niiden tehokkaassa viestinnässä asiakkaille ja muille sidosryhmille.

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: