English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Blogi

Turvapaikkaprosessia koskeva selvitys on käynnistynyt

Sisäministeriö on käynnistänyt turvapaikkaprosessia koskevan riippumattoman selvityksen.  Riippumattoman selvityksen tarkoituksena on muun muassa tunnistaa turvapaikkaprosessin kehittämistarpeet sekä tarkastella viranomaisten välisiä…

23.01.2019 Owal Group

Owal Group Hanselin puitejärjestelyyn

Owal Group on mukana Hanselin johdon konsultoinnin puitesopimuksessa. Tämä mahdollistaa valtiohallinnon asiakkaille joustavan tavan hankkia tarvitsemiaan johdon konsultoinnin puitesopimuksen piiriin…

08.11.2018 Owal Group

Vuoden parhaat arviointikertomukset palkittiin

PwC:n järjestämässä Arviointikertomus-kilpailussa valittiin vuoden 2017 parhaat arviointikertomukset kolmessa sarjassa. Suurten yli 20 000 asukkaan kuntien sarjan voitti Helsingin kaupungin…

08.11.2018 Owal Group

Selvitys asumisneuvonnan kokonaistilanteesta Suomessa on käynnistynyt

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on käynnistänyt selvityksen asumisneuvonnasta Suomessa. Asumisneuvonnalla tarkoitetaan työtä, jonka tavoitteena on asumisen turvaaminen ennaltaehkäisemällä ja…

31.10.2018 Elisa Nykänen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapauskokeilut paljastavat puutteita nykyisten palveluiden kielellisessä saavutettavuudessa

Osana sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiseen liittyvien valinnanvapauskokeilun arviointia on selvitetty palveluiden kielellisen saavutettavuuden toteutumista viidellä kokeilualueella. Selvityksessä kielellinen saavutettavuus tarkoittaa…

28.09.2018 Laura

Australian työllisyyspalvelut muutoksessa

Viime keväänä Suomesta vieraili delegaatio Australiassa tutustumassa 20-vuoden perinteeseen ostaa työllisyyspalvelut markkinoilta. Australian työllisyysjärjestelmässä on laajoja liittovaltiotason tulosperusteisia (tai vaikuttavuusperusteisia…

27.09.2018 Olli Oosi

Esiselvitys työnteon perusteella myönnettävien oleskelulupien käsittelyn pullonkauloista

Työ- ja elinkeinoministeriön ja sisäministeriön tilaamassa selvityksessä tarkasteltiin työntekijän oleskelulupia, oleskelulupia erityisasiantuntijoille, kausityölupia, ICT-lupia, yrittäjän oleskelulupia sekä kasvuyrittäjän oleskelulupia. Selvityksessä…

27.09.2018 Elisa Avainsanat: , , ,

Kanta-palveluiden kehittämistä tuetaan skenaariotyöllä

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on käynnistänyt skenaariotyön Kanta-palveluiden pitkän aikavälin tavoitetilan ja kehitysmahdollisuuksien määrittämiseksi. Skenaariotyöllä arvioidaan Kanta-palveluiden reunaehtoja ja tavoitetilaa…

25.09.2018 Elisa

Selvitys vihapuheesta ja häirinnästä sekä niiden vaikutuksista eri vähemmistöryhmiin. Vuoden 2017 lopussa toteutetun seurantakyselyn tulokset julki.

Vuoden 2017 lopussa toteutettiin kysely eri vähemmistöryhmiin kohdistuva vihapuheen ja häirinnän ilmenemistä ja vaikutuksia turvallisuuden tunteeseen. Vastaava kysely toteutettiin syksyllä…

15.08.2018 Laura Avainsanat: ,

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet omiin opintoihinsa vaihtelevat

Osallisena opinnoissa -raportissa ilmenee, että toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoista suuri osa on tyytyväisiä vaikutusmahdollisuuksiinsa ja koulutuksen ilmapiiri tukee pääosiltaan…

02.05.2018 Laura

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: