English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Blogi

Muutosturvan toimintamallin toimivuutta ja vaikutuksia tutkitaan

Muutosturva on toimintamalli, jonka tarkoituksena on minimoida erilaiset työttömyydestä johtuvat sopeuttamistoimet sekä nopeuttaa ja helpottaa irtisanotun pääsyä uuteen työhön. Muutosturvan…

02.09.2021 Owal Group Avainsanat:

Kaupan alan tulevaisuusselonteko

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan on kirjattu laadittavan kaupan alan tulevaisuusselonteko, jotta toimialaa voidaan kehittää strategisesti ja pitkäjänteisesti. Kaupan alan tulevaisuusselonteko liittyy käynnissä…

09.04.2021 Owal Group

Menetelmiä syrjinnän tunnistamiseen

Aikaisempien tutkimusten perusteella tiedetään, ettei läheskään kaikki syrjintätapaukset tule viranomaisten tietoon, eikä syrjintää aina tunnisteta. Syrjinnän testausmenetelmä on kiinnostava, sillä…

23.03.2021 Owal Group Avainsanat: , ,

Ammatillinen koulutus ennen ja jälkeen koronan

Toteutimme opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta kaksiosaisen selvitystyön, jonka toinen osa koski ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon tilaa, ja toisessa osassa tarkastelussa…

17.03.2021 Owal Group Avainsanat:

EU-kumppanuuksista vauhtia Uudenmaan älykkääseen erikoistumiseen

Älykäs erikoistuminen eli S3 (Smart Specialisation Strategies) tarkoittaa alueiden innovaatio- ja tutkimustoiminnan kärkien määrittämistä. S3-alustalle perustettiin kolme temaattista alustaa; Elintarvikesektori,…

12.03.2021 Owal Group

Lisäkierroksia yhdenvertaisuuden edistämiseen

Vuonna 2015 voimaan tulleen uudistetun yhdenvertaisuuslain (1325/2014) keskeisenä tavoitteena oli syrjintäkiellon yhtenäistäminen ja yhdenvertaisuuden vahvistaminen kaikilla elämänalueilla. Loppuvuodesta 2020 julkaistun…

05.03.2021 Owal Group Avainsanat:

ASTA-hankkeen arvioinnilla tuetaan kehitettyjen toimintamallien juurruttamista

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on käynnistänyt ulkoisen arvioinnin Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen -kokeiluhankkeesta (ASTA). Hanketta on toteutettu vuosina 2018–2020, ja…

26.11.2020 Owal Group Avainsanat:

Vuoden 2019 parhaat arviointikertomukset on valittu

KPMG:n järjestämässä Vuoden Arviointikertomus -kilpailussa valittiin vuoden 2019 parhaat arviointikertomukset kolmessa sarjassa. Kuntien ja kuntayhtymien tarkastuslautakunnille suunnattu Vuoden Arviointikertomus -kilpailu…

11.11.2020 Owal Group

Miten voidaan mitata työssä tapahtuvaa jatkuvaa oppimista ja miten edetä asiassa?

Työssä opitaan paljon. Ainakin itse opin joka päivä. Asiaa on sivuttu useissa selvityksissä. Teknologiateollisuus ry ja Kemianteollisuus ry teettivät asiasta…

15.10.2020 Olli Oosi

Suomi 100 -juhlavuosi voimisti verkostoja ja innosti toimimaan

Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuotta arvioineen tutkimushankkeen 4. syyskuuta julkaistun osaraportin mukaan juhlavuoden toteutuksessa onnistuttiin luomaan innostusta uudenlaiseen yhteistyöhön, mutta juhlavuoden jälkeen…

04.09.2020 Owal Group Avainsanat: , ,

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: