English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Blogi

How will the Finnish PES reform impact the employability services market in Finland?

In this text we try to shed light on Finnish PES (Public Employment Services) reform and its impact on markets….

11.08.2023 Olli Oosi Avainsanat:
People walking near the metro station.

Tutkimushanke edunvalvontapalveluiden toteutumisesta käynnistyy

EDUPA VN TEAS -hankkeessa selvitetään yleisen edunvalvonnan laatua ja toimivuutta. Hankkeessa kerätään tietoa edunvalvontapalvelun palvelulupauksen toteutumisesta asiakkaiden näkökulmasta ja selvitetään…

30.06.2023 Owal Group
Tram in a sunlight

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen arviointi on käynnistynyt

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen arviointityön, jonka tavoitteena on tuottaa ulkopuolinen ja riippumaton arvio…

29.06.2023 Owal Group Avainsanat: ,

Tutkimushanke suomalaisen lomautusjärjestelmän toimivuudesta on käynnistynyt

Suomessa on lomautusjärjestelmä, joka on ollut suurin piirtein nykymuodossaan käytössä vuosikymmeniä. Järjestelmää perustellaan usein tavoitteella ehkäistä työsuhteiden pysyvää katkeamista tilanteissa,…

16.05.2023 Owal Group

Selvitys tuotteiden ja palveluiden saavutettavuus- ja esteettömyysvaatimusten vaikutuksista on käynnistynyt

Valtioneuvoston kanslia on käynnistänyt tutkimushankkeen tuotteiden ja palveluiden saavutettavuus- ja esteettömyysvaatimusten vaikutuksista erityisesti kotimaisille yrityksille ja valvoville viranomaisille. Esteettömien tuotteiden…

14.04.2023 Owal Group

Kolmas näkökulma: Mitä Suomessa ei tiedetä Ruotsin työllisyyspalveluista?

Suomessa on aika ajoin puhuttu “pohjoismaisesta työvoimapalvelumallista”, “Ruotsin vahvasta julkisesta sektorista” tai “ruotsalaisista työvoimapalveluista”. Se, mitä ei oikeastaan tiedetä on,…

23.11.2022 Olli Oosi

Varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen peruspalvelujen tietotuotannon tilasta selvitys

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta tehdyssä selvityksessä on tarkasteltu varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen peruspalveluiden tiedonkeruun tilaa, arvioitu tietotuotannon puutteita ja…

03.10.2022 Owal Group Avainsanat: ,
nainen katsoo aurinkoon

Seurantaselvitys vihapuheesta ja häirinnästä

Jotta vähemmistöryhmien kokemaan häirintää ja vihapuhetta voidaan torjua ja ehkäistä tehokkaammin, tarvitaan lisää viestintää, tietoutta ja tukipalveluita. Tämä käy ilmi…

20.06.2022 Laura
People walking near the metro station.

Alueiden matkailuelinkeinon elpymistä edistävien hankkeiden kokonaisarviointi on käynnistynyt 

Koronapandemian aiheuttamat negatiiviset vaikutukset matkailuelinkeinoon ovat olleet merkittäviä. Työ- ja elinkeinoministeriön esitti vuoden 2020 neljännessä lisätalousarvioissa neljän miljoonan euron lisämäärärahaa…

11.05.2022 Owal Group Avainsanat:
lapsella käsi vanhemman kädessä ja reppu selässä

Suomi/ruotsi toisena kielenä -opetuksen nykytila ja kehittämistarpeet -selvitys on julkaistu

Owal Group Oy on selvittänyt opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta suomi/ruotsi toisena kielenä (S2) -opetuksen toteutumista ja kehittämistarpeita varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Resurssien…

17.03.2022 Laura

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: