English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Tag: Tutkimus

Smartland-tutkimushanke tuo tutkijat ja käytännön tekijät yhteen kehittämään kestävämpää kaupunkiympäristöä

Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa Smartland-hankkeessa muodostetaan tutkijoiden, kaupunkien, yritysten ja viranomaisten yhteistyönä työkaluja kestävään kaupunkikehitykseen. Hankkeessa yhdistyvät kolme…

Tutkimus Suomi 100 -juhlavuoden merkityksestä käynnistyy

Vuonna 2017 vietettiin Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa. Valtioneuvoston kanslian tilaama tutkimus selvittää, onnistuiko juhlavuosi vahvistamaan yhteenkuuluvuuden tunnetta suomalaisessa yhteiskunnassa ja onko…

Romanien työllisyys, yrittäjyys ja työmarkkinoille integroituminen -tutkimus on käynnissä

Suomen romanipoliittisen ohjelman (ROMPO) 2018–2022 yksi painopiste on romaniväestön ammatillisen osaamisen, työllisyyden, yrittäjyyden ja työmarkkinoille integroitumisen edistäminen. Ohjelmakohdan vastuutahona on…

Kohti yhdenvertaisia ja laadukkaita oikeusapupalveluita

Tutkimushankkeen keskeisenä tavoitteena on selvittää ihmisten kokemuksia julkisen oikeusavun (oikeusaputoimistot ja yksityiset avustajat) sekä talous- ja velkaneuvonnan palvelujen saatavuudesta, laadusta…

Työnvälityksen kärkihankkeen pilottien toiminta- ja arviointitutkimus

Toiminta- ja arviointitutkimus on seurannut työnvälityksen kärkihankkeeseen kuuluvien pilottien toteutumista kesästä 2016 syyskuuhun 2017 saakka. Tutkimuksen tavoitteena on tukea TE-toimistoja…

Uusi tutkimuslaitos tukemaan yhteiskunnallista päätöksentekoa

Suomeen perustetaan uusi tutkimuslaitos, jonka tavoitteena on tukea tietoperusteista päätöksentekoa sekä edistää moniarvioista yhteiskunnallista keskustelua. Kyseessä on ensimmäinen yrityksen perustama…

Vaikutusten arviointi

Vaikutusten arvioinnin tavoitteena on tuottaa tietoa toteuttettujen tai suunnitteilla olevien toimenpiteiden (esim. lainsäädännön) vaikutuksista,niiden merkittävyydestä ja mahdollisista haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuuksista….

Imagotutkimus

Imagotutkimuksella voidaan selvittää asiakkaiden ja muiden sidosryhmien mielikuvia palvelusta, tuotteesta, organisaatiosta, kaupungista tai matkailukohteesta. Imagotutkimukset voivat kohdistua joko yleiseen mielikuvaaan…

Strateginen media-analyysi

Strategisessa media-analyysissä tarkastellaan viestinnän tavoitteiden toteutumista ja haluttujen tavoiteviestien läpimenoa mediassa.
Strategiset media-analyysit räätälöidään viestinnälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: