English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Romanien työllisyys, yrittäjyys ja työmarkkinoille integroituminen -tutkimus on käynnissä

04.05.2019 Owal Group Avainsanat: , , ,

Suomen romanipoliittisen ohjelman (ROMPO) 2018–2022 yksi painopiste on romaniväestön ammatillisen osaamisen, työllisyyden, yrittäjyyden ja työmarkkinoille integroitumisen edistäminen. Ohjelmakohdan vastuutahona on työ- ja elinkeinoministeriö. ROMPOon liittyvänä toimenpiteenä työ- ja elinkeinoministeriö on teettänyt tutkimuksen romanien työllisyystilanteesta, yrittäjyydestä ja työmarkkinoille integroitumisesta.

Tutkimuksen tavoitteena on

  • Selvittää romanien asemaa ja osallistumista työmarkkinoilla ja sen kehitystä (ml. yrittäjyys).
  • Tunnistaa työllistymistä edistäneitä ja estäviä tekijöitä sekä kehittämistarpeita.
  • Tuottaa näkemyksiä toimivista ja kustannustehokkaista työllistymistä tukevista palveluista, toimintamalleista ja hyvistä käytännöistä.

Työn ohjaavana periaatteena on, että romanien edustajat ovat osallisina tutkimuksen kaikissa vaiheissa. Tämä tarkoittaa sitä, että tiedonkeruu rakennetaan yhdessä romanijärjestöjen edustajien kanssa.

Tiedonkeruu pitää sisällään työelämässä olevien, yrittäjinä toimivien, työttömien sekä työelämän ulkopuolella olevien romanien yksilö- ja ryhmähaastatteluja eri puolilla Suomea. Täydentävänä tiedonkeruuna toteutetaan kysely romaneille. Asiantuntijahaastatteluilla tuotetaan kokoavaa tietoa alueellisesti ja eri tutkimusteemoihin liittyen. Tutkimuksessa toteutetaan myös alueellisten toimintamallien kartoitukset TE-toimistoille, ELYille ja kuntien työllisyyspalveluille. Lisäksi haastatellaan romaneita työllistäneitä työnantajia ja toteutetaan työnantajille suunnattu kysely, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa työnantajien asenteista ja näkemyksistä työllistymisen edistämiseksi.

Tuloksena syntyy kokoava raportti, jossa toisaalta päivitetään vuonna 2008 toteutetun tutkimuksen tilannetietoa, mutta painopisteenä on tuoda uusia näkökulmia työllisyyden ja yrittäjyyden edistämiseen.

Tutkimuksen toteuttaa Owal Group Oy yhteistyössä Mertsi Ärlingin kanssa. Tutkimus käynnistyi maaliskuussa ja se valmistuu lokakuussa 2019.

Owal Groupin yhteyshenkilönä toimii Laura Jauhola, puh. 050 443 1841, laura@owalgroup.com

Owal Group

puh. 010 235 6060, info@owalgroup.com

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: