English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Työllisyys- ja elinvoimapalvelujen johtamisen valmennukset

12.06.2024 Owal Group Avainsanat: ,
Tervetuloa ilmoittautumaan syksyn 2024 työllisyys- ja elinvoimapalvelujen johtamisen valmennuksiin!

Kaikki valmennukset sisältävät orientoivan ennakkotehtävän sekä sen purun osana koulutusta verkkoalustaa hyödyntäen. Lisäksi valmennuksista voidaan räätälöidä organisaatio- tai aluekohtaisia valmennuskokonaisuuksia.

Kaikki valmennukset järjestetään etäyhteyksin (Teams) ja niissä hyödynnetään virtuaalialustaa. Valmennukset kestävät 3 tuntia.

Valmennus 1. Tulos- ja vaikuttavuusperusteisten hankintamallien laatiminen

Valmennus antaa valmiudet tulos- ja vaikuttavuusperusteisten palkkiomallien suunnitteluun tarjoten siihen erilaisia käsitteellisiä ja laskennallisia työkaluja.

Valmennuksen sisältö:

 • Tulos- ja vaikuttavuusperusteisuuden käsitteet
 • Esimerkkejä kotimaassa käytetyistä palkkiomalleista
 • Tulosten todentamisen ja seurannan vaihtoehdot
 • Bonus- ja sanktiomallit
 • Muut mittarit


Toteutukset: ke 4.9. klo 8.30 – 11.30, ke 30.10. klo 8.30 – 11.30, pe 15.11. klo 8.30 – 11.30

Valmennus 2. Laadullisten vaikutusten mittaaminen osana työllisyyspalveluja

Valmennuksessa käydään läpi ne mittarit ja mittaamisen tavat ja vaihtoehdot, joilla asiakkaiden kehittymistä eri työllisyyspalveluissa on mitattu ja voidaan mitata. Verkkovalmennus käsittelee myös mittareiden kytkemistä esimerkiksi kannustin- ja palkkiomalleihin (ks. valmennus 1).

Valmennuksen sisältö:

 • Laadulliset vaikutukset käsitteenä
 • Esimerkkejä laadullisten vaikutusten mittareista
 • Mittareiden yhteinen arviointi, niiden hyvät ja huonot puolet
 • Laadullisten mittareiden kytkentä palkkio- ja kannustinmalleihin
 • Omien mittariaihioiden esittely (halutessaan)

Toteutukset: ke 4.9. klo 12.00 – 15.00, ke 30.10. 12.00 – 15.00, pe 15.11. klo 12.00 – 15.00

Valmennus 3. Työllisyyspalvelujen kustannukset, hyödyt ja vaikuttavuus

Kattava valmennus siitä, mitä tiedämme kotimaisten työllisyyspalvelujen kustannuksista, niiden hyödyistä eri näkökulmista ja niiden vaikuttavuudesta. Valmennus antaa kokonaiskuvan ja käsittelee vaikuttavuuden lisäämisen kannalta keskeisiä elementtejä.

Valmennuksen sisältö:

 • Lakisääteisten TE-palvelujen kustannukset, kustannushyödyt ja historiatieto vaikuttavuudesta
 • Mitä ei tiedetä ihan varmasti? Tutkimusten rajoitteet ja vaikuttavuuden kannalta kiinnostavat näkökulmat
 • Työllisyyspalveluihin kytkeytyvien tiettyjen toimintamallien vaikuttavuus:
  • Äkillinen rakennemuutos toimintamallit – onnistunutta varautumista
  • Muutosturvan toimintamallin onnistunut toteutus
  • Kotoutumispalveluiden onnistunut toteutus
  • Omaehtoisen opiskelun hyödyntäminen osana palveluvalikoimaa

Toteutukset: to 12.9. klo 8.30 – 11.30, ma 23.9. klo 8.30 – 11.30, ke 27.11. klo 8.30 – 11.30

Valmennus 4. Uudet ideat työvoimapalveluiden vaikuttavuuden lisäämiseen!

Valmennus käy läpi tutkittua tietoa siitä, millaisilla erilaisilla lähestymistavoilla työvoimapalveluiden vaikuttavuutta voidaan lisätä. Valmennus perustuu kansainvälisiin esimerkkeihin sekä asiantuntijatason eri tutkimuksissa esiin nostamiin hyviin käytäntöihin.

Valmennuksen sisältö:

 • Kansainväliset esimerkit:
  • Kannattaako puhelinpalvelu? Tutkimukset puhelinasioinnin merkityksestä
  • Monitoimijaisen ja monialaisen yhteistyön organisointi?
  • Terveyden ja toimintakyvyn erilainen kytkentä työllisyyspalveluihin – mitä kannattaa tehdä?
 • Kotimaiset kokemukset:
  • Asiantuntijoiden kokemukset toimivista käytännöistä asiakasryhmittäin kotimaisten tutkimusten perusteella
 • Kokemusten jakaminen, reflektointi ja arviointi

Toteutukset: to 12.9. klo 12.00 – 15.00, ma 23.9. klo 12.00 – 15.00, ke 27.11. klo 12.00 – 15.00

Valmennus 5. Äkilliseen rakennemuutokseen varautuminen ja työllisyysalueiden rooli

Valmennus antaa käytännön eväitä työllisyysalueen roolin hahmottamiseen ja jäsentämiseen Äkillisen rakennemuutoksen ennakoinnissa, siihen reagoinnissa ja seurannassa. Valmennus perustuu tutkittuun tietoon parhaista kotimaisista käytännöistä.

Valmennuksen sisältö:

 • Äkillisen rakennemuutoksen toteutuminen Suomessa, ilmiö ja viitekehys sen hallintaan
 • Äkillisen rakennemuutoksen ennakointi, käytäntöjä ja välineitä
 • Mitä huomioida varautumisessa? Tutkittua tietoa muiden kokemuksista
 • Miten rakennemuutosta kannattaa seuranta?
 • Oman alueen rakenteiden ja tilanteen arviointi yhteisesti

Toteutukset: ke 18.9. klo 8.30 – 11.30, ma 7.10. klo 8.30 – 11.30, pe 1.11. klo 8.30-11.30

Valmennus 6. Työllisyys- ja elinvoimapalvelut eri henkilöasiakkaille – tutkittu tieto kohtaa kokemukset

Valmennus tarjoaa katsauksen siitä, mitä tutkimukset kertovat työllisyys- ja elinvoimapalveluiden toimivuudesta sekä erilaisten lähestymistapojen onnistumisesta eri kohderyhmissä.

Valmennuksen sisältö ja kohderyhmät:

 • Nuoret (sekä tutkinnon omaavat että ilman tutkintoa)
 • Maahanmuuttajat (sekä osaajat että ei todennettua osaamista)
 • Aikuiset
  • Työkykyiset, joilla ajanmukaista osaamista
  • Työkykyiset, joilla osaamisen kehittämistarpeita
 • Täsmätyökykyiset
  • Täsmätyökykyiset
  • Ei-työkykyiset
 • Aloittavan yrittäjän näkökulma
 • Ammatinvalinta- ja uraohjaus
 • Vuorotteluvapaan asiakas

Toteutukset: ke 18.9. klo 12.00 – 15.00, ma 7.10. klo 12.00 – 15.00, pe 1.11. klo 12.00 – 15.00

Ilmoittaudu syksyn koulutuksiin tästä linkistä!

Lisätietoja:

Olli Oosi
olli@owalgroup.com
p. 050 530 4737

Owal Group

p. 010 235 6060, info@owalgroup.com

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: