English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Kirjoittaja: Owal Group

Ryhmä kavereita kävelee kadulla

Selvitys lukiokoulutuksen erityisen koulutustehtävän ja siihen sisältyvän valtakunnallisen kehittämistehtävän toteutuksesta on käynnistynyt

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt selvityksen, jonka kohteena on lukiokoulutuksen erityisen koulutustehtävän ja valtakunnallisten kehittämistehtävien toimivuus sekä vaikutukset osaamisen syventämiseen…

Pyöräilijä

Arviointi: Kestävä kaupunki -ohjelma vahvistanut kestävyysajattelua kunnissa ja kaupungeissa ja luonut alustan vuoropuhelulle

Ympäristöministeriön koordinoiman Kestävä kaupunki -ohjelman (2019–2023) tavoitteena on ollut edistää kaupunkien ja kuntien laaja-alaisesti kestävää kehitystä sekä strategisen johtamisen että…

Kuvituskuva sumuisesta joesta

Arviointiraportti: ELY-keskukset onnistuneet toiminnassaan ohjauksen ja johtamisen haasteista huolimatta

ELY-keskukset ovat onnistuneet tehtävissään, mutta ohjausjärjestelmä ja virastorakenne kaipaavat kehitystä, todetaan juuri julkaistussa ELY-keskusten virastokokonaisuuden ulkoisen arvioinnin raportissa. Työn tavoitteena…

TUVA-koulutuksen toimivuutta koskeva selvitys on käynnistynyt

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt selvityksen koskien tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta eli TUVA-koulutusta ja sen toimivuutta. Selvityksessä arvioidaan, miten koulutus antaa…

Ryhmä kavereita kävelee kadulla

Selvitys: Oppivelvollisuuden laajentamisen maksuttomuuden uudistus on onnistunut erityisesti opiskelijoiden näkökulmasta

Oppivelvollisuuden laajentamisen maksuttomuuden toteutumista selvittäneessä tutkimuksessa tarkasteltiin uudistuksen tuomia muutoksia, oppimateriaalien ja työvälineiden käyttöön saamista sekä maksuttomuuden toteutumista kokonaisuudessa opiskelijoiden…

Kuvituskuva sumuisesta joesta

Selvitys tilapäistä suojelua saavista työvoimapalvelujen asiakkaina ja työmarkkinoilla on julkaistu

Owal Group toteutti työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskuksen toimeksiannosta selvityksen tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisten työllistymisestä ja tulevaisuuden suunnitelmista sekä yhteiskunnan…

How will the Finnish PES reform impact the employability services market in Finland?

In this text we try to shed light on Finnish PES (Public Employment Services) reform and its impact on markets….

People walking near the metro station.

Tutkimushanke edunvalvontapalveluiden toteutumisesta käynnistyy

EDUPA VN TEAS -hankkeessa selvitetään yleisen edunvalvonnan laatua ja toimivuutta. Hankkeessa kerätään tietoa edunvalvontapalvelun palvelulupauksen toteutumisesta asiakkaiden näkökulmasta ja selvitetään…

Tram in a sunlight

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen arviointi on käynnistynyt

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen arviointityön, jonka tavoitteena on tuottaa ulkopuolinen ja riippumaton arvio…

Tutkimushanke suomalaisen lomautusjärjestelmän toimivuudesta on käynnistynyt

Suomessa on lomautusjärjestelmä, joka on ollut suurin piirtein nykymuodossaan käytössä vuosikymmeniä. Järjestelmää perustellaan usein tavoitteella ehkäistä työsuhteiden pysyvää katkeamista tilanteissa,…

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: