English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Kirjoittaja: Owal Group

People walking near the metro station.

Tutkimushanke edunvalvontapalveluiden toteutumisesta käynnistyy

EDUPA VN TEAS -hankkeessa selvitetään yleisen edunvalvonnan laatua ja toimivuutta. Hankkeessa kerätään tietoa edunvalvontapalvelun palvelulupauksen toteutumisesta asiakkaiden näkökulmasta ja selvitetään…

Tram in a sunlight

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen arviointi on käynnistynyt

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen arviointityön, jonka tavoitteena on tuottaa ulkopuolinen ja riippumaton arvio…

Tutkimushanke suomalaisen lomautusjärjestelmän toimivuudesta on käynnistynyt

Suomessa on lomautusjärjestelmä, joka on ollut suurin piirtein nykymuodossaan käytössä vuosikymmeniä. Järjestelmää perustellaan usein tavoitteella ehkäistä työsuhteiden pysyvää katkeamista tilanteissa,…

Selvitys tuotteiden ja palveluiden saavutettavuus- ja esteettömyysvaatimusten vaikutuksista on käynnistynyt

Valtioneuvoston kanslia on käynnistänyt tutkimushankkeen tuotteiden ja palveluiden saavutettavuus- ja esteettömyysvaatimusten vaikutuksista erityisesti kotimaisille yrityksille ja valvoville viranomaisille. Esteettömien tuotteiden…

Varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen peruspalvelujen tietotuotannon tilasta selvitys

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta tehdyssä selvityksessä on tarkasteltu varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen peruspalveluiden tiedonkeruun tilaa, arvioitu tietotuotannon puutteita ja…

nainen katsoo aurinkoon

Seurantaselvitys vihapuheesta ja häirinnästä

Jotta vähemmistöryhmien kokemaan häirintää ja vihapuhetta voidaan torjua ja ehkäistä tehokkaammin, tarvitaan lisää viestintää, tietoutta ja tukipalveluita. Tämä käy ilmi…

lapsella käsi vanhemman kädessä ja reppu selässä

Suomi/ruotsi toisena kielenä -opetuksen nykytila ja kehittämistarpeet -selvitys on julkaistu

Owal Group Oy on selvittänyt opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta suomi/ruotsi toisena kielenä (S2) -opetuksen toteutumista ja kehittämistarpeita varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Resurssien…

Digitalisaation edistämisen ohjelma ja tekoälyohjelma AuroraAI:n – väliarvioinnin tulokset tukemaan toimintaa

Digitalisaation edistämisen ohjelmasta (Digiohjelma) ja Kansallisesta tekoälyohjelma AuroraAI:sta on valmistunut valtiovarainministeriön tilaamat riippumattomat väliarvioinnit. Väliarviointi toteutettiin loppuvuodesta 2021. Digiohjelman avulla…

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelman ulkoinen arviointi käynnistyy

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelman ulkoinen arviointi käynnistyy keväällä 2022. Ohjelman tavoitteena on tukea hyvinvointialueita valmistelemaan ja ottamaan käyttöön uudenlainen, laaja-alainen…

Suomi/ruotsi toisena kielenä -opetuksen nykytilan arviointi

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt S2/R2-opetuksen tilannekuvan luomiseksi selvityksen, jossa tarkastellaan opetuksen, koulutuksen rakenteiden sekä organisaatio- ja toimintakulttuurien nykytilaa varhaiskasvatuksesta…

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: