English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Selvitys lukiokoulutuksen erityisen koulutustehtävän ja siihen sisältyvän valtakunnallisen kehittämistehtävän toteutuksesta on käynnistynyt

Ryhmä kavereita kävelee kadulla
08.02.2024 Owal Group Avainsanat: ,

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt selvityksen, jonka kohteena on lukiokoulutuksen erityisen koulutustehtävän ja valtakunnallisten kehittämistehtävien toimivuus sekä vaikutukset osaamisen syventämiseen ja opiskelumahdollisuuksien monipuolistamiseen. Selvityksessä arvioidaan, miten kyseiset tehtävät toimivat lainsäädännön tavoitteiden valossa. Tulosten perusteella arvioidaan mahdolliset kehittämis- ja muutostarpeet.

Erityisen koulutustehtävän osalta tarkastellaan, miten tehtävälle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet ja miten koulutukset ovat edistäneet erityistä osaamista ja vahvistaneet kansallista osaamisvarantoa. Lisäksi tarkastellaan opiskelijoiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistamista, opetuksen lisäarvoa, opiskelijoiden kokemaa lisäarvoa, voimavarojen suuntaamista erityisen koulutustehtävän huolehtimiseen sekä alueellista toteutumista ja valtakunnallista kattavuutta.

Valtakunnallisen kehittämistehtävän osalta selvitetään, miten erityisen koulutustehtävän opetuspainotuksen mukaisia pedagogiikkaan, toimintakulttuuriin ja oppimisympäristöihin liittyviä malleja ja hyviä käytänteitä on onnistuttu kehittämään ja levittämään sekä vahvistamaan henkilöstön opetuksellisia valmiuksia ja osaamista. Lisäksi tarkastellaan, onko kehittämistehtävien parissa toimineet tahot onnistuneet edistämään ja kehittämään koulutuksen järjestäjien ja muiden erityisen koulutustehtävän alaan kuuluvien toimijoiden yhteistyötä. 

Selvityksen tiedonkeruu koostuu taustoituksesta, asiantuntijahaastatteluista sekä lukioiden koulutuksen järjestäjille, opetushenkilöstölle ja opiskelijoille kohdennetuista sähköisistä kyselyistä. Myös muiden lukioiden koulutuksen järjestäjiä kuullaan sähköisellä kyselyllä vertailtavuuden vuoksi. Selvityksen loppuvaiheessa tiedonkeruuta täydennetään lukiovierailuilla sekä täydentävillä asiantuntijahaastatteluilla.

Selvityksen toteuttaa Owal Group Oy ja se valmistuu elokuussa 2024.

Tiedote opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla: https://okm.fi/-/lukiokoulutuksen-erityisen-koulutustehtavan-ja-siihen-sisaltyvan-valtakunnallisen-kehittamistehtavan-toimivuutta-selvitetaan?languageId=fi_FI 

Lisätietoja selvityksestä antavat:

Minna Mayer, Owal Group Oy, puh. 040 709 6898, minna@owalgroup.com

Heikki Blom, opetus- ja kulttuuriministeriö, puh. 02953 30074, heikki.blom@gov.fi

Owal Group

p. 010 235 6060, info@owalgroup.com

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: