English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Tag: Selvitys

Ryhmä kavereita kävelee kadulla

Selvitys lukiokoulutuksen erityisen koulutustehtävän ja siihen sisältyvän valtakunnallisen kehittämistehtävän toteutuksesta on käynnistynyt

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt selvityksen, jonka kohteena on lukiokoulutuksen erityisen koulutustehtävän ja valtakunnallisten kehittämistehtävien toimivuus sekä vaikutukset osaamisen syventämiseen…

Sisäilmaosaamisen kartoitus sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa

Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa sosiaali- ja terveysalan sisäilmateemoihin liittyvän osaamisen riittävyyttä eri koulutusasteiden perus-, lisä- ja täydennyskoulutuksissa. Kartoituksessa havaittiin, että…

Ryhmä kavereita kävelee kadulla

Selvitys monikielisen yhteiskuntaorientaation toteuttamisvaihtoehdoista ja kehittämistarpeista

Selvitys kerää yhteen monikielisen yhteiskuntaorientaation toteutustapoja ja kokemuksia Suomessa, kokoaa tietoa yhteiskuntaorientaation toteutustavoista eräissä muissa maissa sekä antaa suosituksia siitä,…

Kuvituskuva sumuisesta joesta

Selvitys tilapäistä suojelua saavista työvoimapalvelujen asiakkaina ja työmarkkinoilla

Owal Group toteutti työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskuksen toimeksiannosta selvityksen tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisten työllistymisestä. Selvitys tarjoaa tietoa ukrainalaisten työllistymisestä…

TUVA-koulutuksen toimivuutta koskeva selvitys on käynnistynyt

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt selvityksen koskien tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta eli TUVA-koulutusta ja sen toimivuutta. Selvityksessä arvioidaan, miten koulutus antaa…

Kuvituskuva sumuisesta joesta

Selvitys tilapäistä suojelua saavista työvoimapalvelujen asiakkaina ja työmarkkinoilla on julkaistu

Owal Group toteutti työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskuksen toimeksiannosta selvityksen tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisten työllistymisestä ja tulevaisuuden suunnitelmista sekä yhteiskunnan…

Varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen peruspalvelujen tietotuotannon tilasta selvitys

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta tehdyssä selvityksessä on tarkasteltu varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen peruspalveluiden tiedonkeruun tilaa, arvioitu tietotuotannon puutteita ja…

Ryhmä kavereita kävelee kadulla

Selvitys S2-opetuksen nykytilasta

Suomi/ruotsi toisena kielenä (S2/R2) -opetuksen nykytilan kartoituksessa on tehty läpiluotaava katsaus S2-opetuksen nykytilasta varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Selvitykseen on kuvattu pääosin varhaiskasvatuksen,…

Esteettömyysdirektiivin vaikutusten arviointi (rakennettu ympäristö)

Selvityksessä on arvioitu vaikutuksia ja kustannuksia, joita rakennettua ympäristöä koskevien vaatimusten (liite III) ottaminen mukaan esteettömyysdirektiivin kansalliseen toimeenpanoon aiheuttaisi toimijoille,…

Selvitys koronan vaikutuksista STEA-avustuksilla rahoitettuun toimintaan

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) toteutti selvityksen koronan vaikutuksista STEA-avustettuun toimintaan. STEA seuraa säännöllisesti valtionavustusten käytön tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Vuonna…

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: