English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Selvitys monikielisen yhteiskuntaorientaation toteuttamisvaihtoehdoista ja kehittämistarpeista

Ryhmä kavereita kävelee kadulla

Selvitys kerää yhteen monikielisen yhteiskuntaorientaation toteutustapoja ja kokemuksia Suomessa, kokoaa tietoa yhteiskuntaorientaation toteutustavoista eräissä muissa maissa sekä antaa suosituksia siitä, miten yhteiskuntaorientaatiota kannattaisi jatkossa toteuttaa. 

Selvityksen tilasi työ- ja elinkeinoministeriö ja se toteutettiin kesäkuun 2023 ja tammikuun 2024 välisenä aikana.

Monikielisten yhteiskuntaorientaatioiden erilaisista toteutuksista on kertynyt paljon positiivisia kokemuksia Suomessa viime vuosina. Jatkossa monikielisen yhteiskuntaorientaation tulisi olla selkeä osa kuntien kotoutumisen alkuvaiheen palveluja ja asiakkaiden palvelupolkuja. Yhteiskuntaorientaatiota olisi toteutettava usealla eri tavalla perustuen asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin ja tilanteisiin. 

Yhteiskuntaorientaatioiden kouluttajat ovat avainasemassa yhteiskuntaorientaation onnistumisessa ja haluttujen tulosten saavuttamisessa. Mahdollisuus toimia kokoaikaisesti kouluttajana parantaa koulutuksen laatua. Osaamisen kehittämiseksi tarvitaan jatkossa oma kouluttajille suunnattu koulutus. 

Yhteiskuntaorientaation kustannustehokas toteuttaminen puoltaa voimakkaasti kuntien keskinäistä sekä kuntien ja työvoimaviranomaisten välistä yhteistyötä sekä ylialueellista ja valtakunnallista koordinaatiota. Valtakunnallisesti tarkasteltuna olisi tärkeää, että palvelu järjestettäisiin eri toimijoiden välisenä yhteistyönä siten, että yhteiskuntaorientaation asiakasvirrat olisivat riittävät ja että parhaat osaajat toimisivat orientaatioiden kouluttajina. Monikielisen yhteiskuntaorientaation järjestäminen ja toteuttaminen edellyttävät valtakunnallista tukea ja ohjausta.

Tutustu raporttiin täältä.

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: