English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Julkaisut ja aineistot

Suodata

 • Suomi100
 • Tutkimus
 • Maaseutu
 • Arviointi
 • oppiminen
 • työelämä
 • indikaattori
 • Työllisyys
 • kilpailukyky
 • Ikääntyminen
 • Asuminen
 • Palveluasuminen
 • Selvitys
 • Sisäilma
 • Kartoitus
 • Osaamisvaje
 • Rakennusala
 • Kiinteistöt
 • Rakentaminen
 • Työnvälitys
 • Kasvupalvelut
 • Pilotit
 • Palveluntuottajat
 • Yrityspalvelut
 • Työelämä
 • arviointiraportit
 • julkiset hankinnat
 • valmennusaineistot
 • markkinakatsaukset
 • selvitykset
 • tutkimukset
 • TE-palvelut
 • koulutus
 • Näytä kaikki

Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen - kokeiluhankkeen (ASTA-hanke) ulkoinen arviointi.

22.2.2021

S3-ALUSTA

EU-kumppanuuksista vauhtia Uudenmaan älykkääseen erikoistumiseen. Opas on RIS Boost – Uudenmaan älykkään erikoistumisen innovaatioekosysteemin vahvistaminen -hankkeen julkaisema.

11.2.2021

SUOMI 100 -juhlavuoden vaikutukset: Osa 2

Suomi 100 -juhlavuosi pyrki osallistamaan. Juhlavuoden toimintamallin tavoitteena oli tarjota kansalaisille erilaisia mahdollisuuksia osallistua valtiolliseen juhlaan ja kokea osallisuutta. Tässä raportissa keskitytään juhlavuoden tarkasteluun osallistumisen ja osallisuuden näkökulmista.

4.12.2020

Maaseutupolitiikan neuvoston arviointi 2016–2020

Arvioinnissa tarkasteltiin lisäksi MANEn työtapojen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta sekä laajemmin maaseutupolitiikan asemoitumista aluekehittämisen viitekehyksessä. Tulokset pohjautuvat laajaan aineistoanalyysiin, minkä lisäksi toteutettiin asiantuntijahaastatteluita, sidosryhmäkysely ja verkostotyöpajoja.

9.3.2021

Esiselvitys työelämässä tapahtuvan oppimisen vaikuttavuuden indikaattoreista

Jatkuvan oppimisen mittaamiseksi voidaan ottaa käyttöön jo validoituja mittareita, jotka toisaalta mittaavat oppimisen vaikutuksia yksilöön ja toisaalta yritysten kypsyysastetta jatkuvan oppimisen mittaamisessa

15.10.2020

Ammatillisen koulutuksen uudistus teollisuuden kilpailukyvyn vahvistajana

Ammatillisen koulutuksen reformi on osin vastannut työelämän tarpeisiin ja lisännyt opiskelijoiden työllisyyttä - haasteita on yhä

5.12.2019

Ikääntyneiden välimuotoisen asumisen tilanne ja tulevaisuuden tarpeet

Ikääntyneiden välimuotoisella asumisella tarkoitetaan sellaisia asumisratkaisuja, jotka asettuvat tehostetun palveluasumisen ja kaikenikäisten joukossa olevan tavallisen asumisen väliin.

12.03.2020

Sisäilmaosaamisen kartoitus

Sisäilmaosaamisen osaamiskartoituksen tavoitteena on kartoittaa rakennusalalla sekä kuntien kiinteistö- ja rakentamistehtävissä toimivien ammattilaisten sisäilmaosaaminen ja tunnistaa osaamisvajeita.

23.3.2020

Työnvälityksen kärkihankkeen pilottien toiminta- ja arviointitutkimus

Tutkimuksen tavoitteena on tukea TE-toimistoja työnvälityksen tulosperusteisten ostopalvelupilottien toteuttamisessa ja kehittämisessä.

29.11.2017

FiDiPro-ohjelman arviointi

FiDiPro funding has been available since 2006. This is the first evaluation of the funding programme. The evaluation focuses on the questions of relevance, efficiency and effectiveness.

15.10.2014

Innovatiiviset hankinnat

Tämä oppimateriaali on syntynyt Osaamiskeskusohjelman (OSKE) Innovatiiviset ja vastuulliset julkiset hankinnat -hankkeen valmennusaineiston pohjalta.

15.6.2014

Veneilyn trendit 2014

Veneiden ensirekisteröintien määrä painui vuonna 2013 historiallisen alas. Veneitä rekisteröitiin yli 600 kappaletta vähemmän kuin edellisenä vuotena. Myös veneviennin määrä on jatkanut laskua.

4.2.2014

Matkailun trendit 2014: Venäjä

Venäjän talouden hiipumisesta huolimatta venäläisten ulkomaanmatkailu on voimakkaassa kasvussa. Vuonna 2013 venäläisten matkailu kasvoi toiseksi eniten maailmassa.

14.1.2014

RAY:n työllistymisen edistämisen avustukset

Selvityksessä analysoidaan RAY:n avustustoimintaa työllistymisen edistämiseksi tapaustutkimusten kautta.

5.6.2013

Sukupuolinäkökulma TE-toimiston palveluihin

Tutkimuksen teemana on tuottaa ymmärrystä sukupuolen merkityksestä TE-palveluiden ohjaamisessa, tuottamisessa ja hyödyntämisessä.

Selvitys rakennusalan toimilupajärjestelmästä

Selvityksessä tarkastellaan rakennusalan toimilupajärjestelmään liittyviä hyötyjä, haittoja sekä kustannuksia

1.2.2015

TE-toimistojen yrityslähtöisen toimintamallin arviointi

Selvityksessä tarkasteltiin TE-toimistojen yrityslähtöisen toimintamallin toimivuutta.

22.2.2016

Työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen seuranta ja arviointi

Opetus- ja kulttuuriministeriölle tuotetun arvioinnin loppuraportti.

31.12.2015

Selvitys vihapuheesta ja häirinnästä ja niiden vaikutuksista eri vähemmistöryhmiin

Selvityksen on tehty näkyväksi vihapuheen ja häirinnän ilmenemistä yhteiskunnassa eri vähemmistöryhmien näkökulmasta.

3.3.2016

Uutta osaamista pk-yrityksiin

Tietoa, työkaluja ja toimintamalleja kansainvälisten opiskelijoiden hyödyntämisen tueksi. Muita matariaaleja sivulla www.uuttaosaamista.fi

19.1.2017

Ammatillinen koulutus ja TKI -tilannekatsaus

Tilannekatsauksessa selvitetään ammatillisen toisen asteen koulutuksen asemaa ja merkitystä alueellisen ja paikallisen tason TKI-toiminnassa.

21.9.2016

Alueiden vahvuuksien analyysi

Alueiden vahvuuksien analyysissä on tarkasteltu 18 maakunnan ydinvahvuuksia yritys- ja elinkeinoelämän näkökulmasta.

29.5.2017

Väestösuhteiden kartoitus

Miten meillä menee? Kartoitus väestösuhteiden tilasta Suomessa – painopisteenä vastaanottokeskuspaikkakunnat

1.6.2017

Osallisena opinnoissa

Tutkimus oppijoiden osallisuuden vahvistamisesta ammatillisessa koulutuksessa

30.4.2018

Selvitys yhdenvertaisuuden toteutumisesta sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapauskokeiluissa. Painopisteenä kielellinen saavutettavuus

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: