English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Sisäilmaosaamisen kartoitus sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa

Avainsanat: ,

Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa sosiaali- ja terveysalan sisäilmateemoihin liittyvän osaamisen riittävyyttä eri koulutusasteiden perus-, lisä- ja täydennyskoulutuksissa. Kartoituksessa havaittiin, että sisäilmaosaamisen tärkeys tunnistetaan, mutta sitä tulisi pystyä hyödyntämään osana muiden opintojaksojen kautta hankitun osaamisen soveltamista.

Sisäilmateemat näkyvät pääasiassa vain välillisesti opintojaksojen sisällöissä. Ammattilaisten sisäilmaosaamista pidetään kuitenkin tärkeänä, ja sosiaali- ja terveysalan työnantajat ja ammattilaiset arvioivat, että sisäilmaosaamista olisi hyvä kehittää. Tähän riittäisi kuitenkin melko tiivis täydennyskoulutus. 

Kartoituksessa tunnistettiin, että työnantajien rooli korostuu sisäilmaosaamisen vahvistamisessa. Sisäilmatilanteiden tunnistaminen on myös viestinnällinen kysymys. Tässä kansalliset toimijat voivat tulevaisuudessa ottaa vielä vahvemman roolin.

Kehittämistarpeeksi peruskoulutuksiin tunnistettiin koulutusasteesta riippumatta helposti nykyisiin opintojaksoihin integroitavat sisällöt, jotka käytännössä olisivat tarkoituksenmukaisimmin toteutettavissa verkossa. 

Kartoitus toteutettiin vuoden 2023 aikana, ja se oli osa Terveet tilat 2028 -ohjelman toimenpiteitä. Menetelminä ja aineistoina hyödynnettiin kirjallisia materiaaleja, asiantuntija-, koulutuksen järjestäjä- ja yrityshaastatteluita, sähköisiä kyselyitä koulutuksen järjestäjille sekä kartoituksessa kuulluille kohderyhmille suunnattua validointityöpajaa. Kartoituksen toteutti Owal Group Oy.

Tutustu kartoitukseen täältä.

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: