English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Tag: Koulutus

Arviointivalmennukset

Tervetuloa ilmoittautumaan syksyn 2024 arviointivalmennuksiin! Kaikki valmennukset sisältävät orientoivan ennakkotehtävän sekä sen purun verkkoalustaa hyödyntäen. Valmennuksen hinta on 230 €…

Ryhmä kavereita kävelee kadulla

Tutkimus: Omaehtoisten opintojen tukeminen työttömyysetuudella lisää työttömien opiskelua ja työllisyyttä

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu näyttäytyy toimivana instrumenttina tuloksellisuutensa ja monipuolisuutensa ansiosta. Tutkimuksen mukaan työttömyysetuudella tukeminen lisää työttömien opiskelua ja siihen…

Ryhmä kavereita kävelee kadulla

Selvitys lukiokoulutuksen erityisen koulutustehtävän ja siihen sisältyvän valtakunnallisen kehittämistehtävän toteutuksesta on käynnistynyt

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt selvityksen, jonka kohteena on lukiokoulutuksen erityisen koulutustehtävän ja valtakunnallisten kehittämistehtävien toimivuus sekä vaikutukset osaamisen syventämiseen…

Sisäilmaosaamisen kartoitus sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa

Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa sosiaali- ja terveysalan sisäilmateemoihin liittyvän osaamisen riittävyyttä eri koulutusasteiden perus-, lisä- ja täydennyskoulutuksissa. Kartoituksessa havaittiin, että…

TUVA-koulutuksen toimivuutta koskeva selvitys on käynnistynyt

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt selvityksen koskien tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta eli TUVA-koulutusta ja sen toimivuutta. Selvityksessä arvioidaan, miten koulutus antaa…

Työelämätoimikuntien nykytilan arviointi

Hankkeessa tarkasteltiin työelämätoimikuntien toimintaa ja toiminnan vaikuttavuutta erityisesti ammatillisen koulutuksen laadun varmistamisen ja parantamisen näkökulmasta. Lisäksi on tunnistettu toiminnan vaikuttavuutta…

Ryhmä kavereita kävelee kadulla

Selvitys S2-opetuksen nykytilasta

Suomi/ruotsi toisena kielenä (S2/R2) -opetuksen nykytilan kartoituksessa on tehty läpiluotaava katsaus S2-opetuksen nykytilasta varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Selvitykseen on kuvattu pääosin varhaiskasvatuksen,…

Ammatillinen koulutus ennen ja jälkeen koronan

Toteutimme opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta kaksiosaisen selvitystyön, jonka toinen osa koski ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon tilaa, ja toisessa osassa tarkastelussa…

Selvitykset reformin toimeenpanosta ja koronavirusepidemian vaikutuksista koulutukseen

Kaksiosaisen selvitystyön toinen osa koski ammatillisen koulutuksen reformi toimeenpanoa. Toisessa osassa tarkasteltiin koronavirusepidemian vaikutuksia ammatilliseen koulutukseen, lukiokoulutukseen ja kokonaisuutena toisen…

nainen ja mies kadulla. Aurinko paistaa taustalla.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen -käytäntöjen kartoitus

Selvityksessä kartoitettiin osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen rakenteista ja käytännöistä Suomessa ja valituissa kansainvälisissä verrokkimaissa. Valikoidut verrokkimaat ovat Ruotsi, Tanska, Alankomaat,…

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: