English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Työelämätoimikuntien nykytilan arviointi

Hankkeessa tarkasteltiin työelämätoimikuntien toimintaa ja toiminnan vaikuttavuutta erityisesti ammatillisen koulutuksen laadun varmistamisen ja parantamisen näkökulmasta. Lisäksi on tunnistettu toiminnan vaikuttavuutta tukevia tekijöitä ja kehittämistarpeita.

Arvioinnin kohteena ovat olleet Opetushallituksen nimittämät työelämätoimikunnat (37 kpl), joiden tehtävänä on osaltaan varmistaa ammatillisen koulutuksen laatua ja työelämälähtöisyyttä. Aineistona on hyödynnetty työelämätoimikuntien työskentelyn omaa dokumentaatiota, asiantuntija- ja sidosryhmähaastatteluita sekä sähköisiä kyselyitä.

Tutustu raporttiin tästä linkistä.

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: