English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Monipuolisella ja strategisella työelämäyhteistyöllä voidaan helpottaa kohtaantohaastetta

nainen katsoo aurinkoon
17.05.2024 Owal Group

Elinkeinoelämän Oppilaitokset edustavat 39 yksityistä ammatillisen koulutuksen tarjoajaa, jotka toimivat suorassa yhteydessä elinkeinoelämän ja eri toimialajärjestöjen kanssa. Ne ovat työelämälähtöisen koulutuksen tarjoajia ja kehittäjiä.

Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry sai AMI-säätiöltä merkittävän rahoituksen Yhteistyöllä kohtaantohaasteeseen! -hanketta varten. Hanke syntyi tarpeesta selvittää oppilaitos-yritysyhteistyön käytänteitä ja sitä, kuinka yhteistyötä voisi vielä edelleen kehittää ammatillisen osaamisen kohtaantohaasteisiin vastaamiseksi. Hankkeessa Owal Group Oy on toteuttanut selvityksen EOL ry:n jäsenten työelämäyhteistyön käytännöistä.

Selvityksestä havaitaan, että oppilaitosten rooli kohtaantotiedon välittäjänä ja haltijana on keskeinen. Ne ovat vuorovaikutuksessa työnantajien kanssa lukuisilla eri tavoilla monipuolisesti ja systemaattisesti. EOL ry:n jäsenten työelämäyhteistyö on hyvin strategialähtöistä ja työelämän osaamistarpeisiin vastaaminen on keskeinen osa oppilaitosten strategista organisointia. Lisäksi oppilaitokset panostavat avainasiakkaiden ja -kumppaneiden kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Selvityksen perusteella nykyisiä ammatillisia tutkintoja lyhytkestoisemman ammatillisen osaamisen kehittäminen on keskeistä kohtaantohaasteeseen vastaamiseksi. Ilmiö on samansuuntainen kuin selvityksessä vertailluissa maissa Tanskassa, Itävallassa ja Saksassa.

Selvitys tarjoaa oppilaitoksille välineitä työelämäyhteistyön jäsentämiseen, kehittämiseen ja johtamiseen sekä näkökulmia kaikille työelämälähtöisestä ammatillisesta koulutuksesta kiinnostuneille.

Lisätietoja hankkeesta:

Hankkeen kokonaisuudesta:

Soile Koriseva, Toiminnanjohtaja, Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry

soile.koriseva@eolry.fi, +358 44 509 7590

Selvityksestä:

Olli Oosi, Senior Partner, Owal Group Oy

olli@owalgroup.com, +358 50 530 4737

Raportit

Owal Group

p. 010 235 6060, info@owalgroup.com

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: