English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Selvitys tuotteiden ja palveluiden saavutettavuus- ja esteettömyysvaatimusten vaikutuksista on käynnistynyt

Owal Group
14.04.2023 Owal Group

Valtioneuvoston kanslia on käynnistänyt tutkimushankkeen tuotteiden ja palveluiden saavutettavuus- ja esteettömyysvaatimusten vaikutuksista erityisesti kotimaisille yrityksille ja valvoville viranomaisille.

Esteettömien tuotteiden ja palveluiden kysyntä on suurta. Ikääntyvän väestön sekä liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden määrä kasvaa. Vuonna 2020 EU:ssa oli arviolta 120 miljoonaa ihmistä, joilla on jonkinasteinen vamma. 

Esteettömyydellä tarkoitetaan sitä, että tuotteiden ja palveluiden käytön erilaiset esteet poistetaan ja ehkäistään niiden synty. EU:n esteettömyysdirektiivin mukaan viranomaisten ja yksityisen sektorin on tehtävä tietyt tuotteet ja palvelut esteettömiksi kesäkuusta 2025 lähtien. Direktiiviin ja sen täytäntöönpanoon liittyy monia avonaisia kysymyksiä. Tällä hetkellä ei ole esimerkiksi tietoa siitä, mikä on suomalaisten yritysten halu ja kyky ottaa haltuun esteettömyyteen liittyviä asioita, sillä aiheesta ei ole tehty kattavaa tutkimusta.

Tutkimuksen tarkoitus on saada aiempaa syvällisempi ja entistä käytännönläheisempi ymmärrys esteettömyysdirektiivin vaatimusten vaikutuksista yrityksille, viranomaisille ja kuluttajille. Tavoitteena on selvittää suomalaisten yritysten valmius täyttää esteettömyysvaatimukset sekä saada käsitys siitä, miten yritykset näkevät esteettömyyden kaupallisena mahdollisuutena tai haasteena. Tutkimuksessa käydään läpi, kuinka suuri osa yrityksistä kuuluu direktiivin soveltamisalaan, mikä on yritysten nykytila vaatimusten täyttämisessä, miten esteettömyysvaatimukset kuormittavat yrityksiä taloudellisesti ja käytännön toiminnassa ja mitä hyötyä saavutettavuusinvestoinneista on saatavissa.

Viranomaisten osalta keskitytään valvontatehtävien lisääntymisen ja tehtäväkentän laajentumisen arviointiin sekä tilannekuvan muodostamiseen toimijakentästä sekä sen tarpeista. 

Kuluttajanäkökulmasta tarkastellaan velvoitteiden valvontaa kuluttajan näkökulmasta muissa maissa, erityisesti, miten valvonta on toteutettu ja mitä painotuksia sekä kokonaisuuksia on huomioitu. Lisäksi tarkastellaan tiedonkulun ja koulutuksen osalta, miten direktiiviin liittyvä informaatio kuluttajan oikeuksista saadaan parhaiten välitettyä kuluttajille ja minkälaista koulutusta aihepiiriin liittyen tulisi tarjota eri toimijoille velvoitteiden vaatimusten täyttämisen saavuttamiseksi.

Owal Group toteuttaa hanketta yhteistyössä Avaava Oy:n, Avaava Digital Oy:n ja Pulse Drive Oy:n kanssa. Tutkimuksen rahoittaa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (VNTEAS). Tutkimushanke päättyy joulukuussa 2024. 

Lisätietoja:

Mikael Åkermarck, neuvotteleva virkamies, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 02 9534 2396, mikael.akermarck(at)gov.fi

Vastuulliset tutkijat:

Jeremias Kortelainen, toimitusjohtaja, Owal Group Oy, p. 040 758 5893, jeremias(at)owalgroup.com

Terhi Tamminen, liiketoiminta- ja kehitysjohtaja, Avaava Oy, p. 045 135 8932, terhi.tamminen(at)avaava.fi

Owal Group

p. 010 235 6060, info@owalgroup.com

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: