English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa -kärkihankkeen arviointi (I&O-kärkihanke)

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa -kärkihanke (I&O, 2016–2018) oli yksi sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeista, joilla tuettiin hallitusohjelman hyvinvointiin ja terveyteen liittyvien strategisten tavoitteiden toimeenpanoa. I&O-kärkihankkeen tavoitteena oli kehittää ikäihmisille sekä omais- ja perhehoitajille aiempaa yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut.

Kärkihankkeessa toteutettiin hakemuksen perusteella valituissa maakunnissa keskitetystä asiakas- ja palveluohjaukseen, toimivaan kotihoitoon, omais- ja perhehoitoon sekä asumisen ja palveluiden yhteensovittamiseen liittyviä kokeiluja (8 hanketta). Lisäksi jokaisessa maakunnassa toimi muutosagentti, jonka tehtäviin kuuluivat yhteensovitetun palvelukokonaisuuden rakentaminen ja juurruttaminen sekä muutoksen johtaminen ja muutokseen innostaminen.

Ulkoinen arviointi kohdistui hankkeen kaikkiin osa-alueisiin, ja se toteutettiin ajalla 3/2018–3/2019. Arviointi pohjautui kirjallisiin aineistoihin, 140 haastatteluun, sidosryhmäkyselyihin, THL:n vanhuspalvelulain seuranta-aineistoon sekä toimintatutkimukselliseen osallistumiseen maakuntien ja hankkeen tuloseminaareihin ja muihin tilaisuuksiin.

Arvioinnin perusteella kärkihanke on kokonaisuudessaan edistänyt ikääntyneiden palvelujen kehittämistä useilla eri osa-alueilla, vaikka toimintaympäristö on muuttunut radikaalisti hankkeen aikana. Kehittämistyössä on syntynyt paljon sellaisia tuloksia ja tuotoksia, jotka on jo viety käytäntöön ikääntyneiden palveluiden arjessa.

Hankkeessa tehtiin onnistuneita valintoja, jotka tukivat tulosten saavuttamista. Tulosten saavuttamisen edellytyksiä olivat kokeiluhankkeiden riittävän suuri koko ja niille asetettu kunnianhimoinen tavoitetaso; käytössä olleita resursseja ei myönnetty jokaiseen maakuntaan. Muita edistäneitä tekijöitä olivat muutosagenttien toiminta ja hankkeen organisointi siten, että yhteys ministeriön linjaorganisaatioon ja substanssiosaamiseen on säilynyt.

 

Owal Group Oy:n toteuttama I&O-kärkihankkeen arviointiraportti löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: