English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

KIRA-digi -kärkihanke uudisti kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaation kehityksen ehtona olevaa yhteistyötä

Kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaation kärkihanke KIRA-digi pyrki vauhdittamaan kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota toteutuskaudellaan vuosina 2016-2019. Owal Group toteutti hankkeen loppuarvioinnin keväällä 2019 ympäristöministeriölle. Arvioinnissa tarkasteltiin hankkeen kolmea osa-aluetta – tiedonhallinnan harmonisointi, säädös- ja muutostyöt sekä kokeiluhankkeet. Lisäksi tuotettiin tietoa hankkeen organisoitumisesta, resursoinnista, viestinnästä sekä vaikuttavuudesta. Arviointiraportti julkaistiin toukokuussa 2019.

KIRA-digi-hanke lisäsi kiinteistö- ja rakennusalan kiinnostusta digitalisaatioon

Arviointi osoitti, että KIRA-digi -hankkeelle oli alalla tarve ja että hanke vahvisti ja loi uutta kira-alan verkostoa. Konkreettista muutosta luova yhteistyö vaatii kuitenkin hankekautta pidemmän ajan ja toimijoiden nykyistä merkittävästi suurempaa motivaatiota toimintansa muuttamiseen.

KIRA-digi-hankkeen organisoitiin ja toteutettiin ketterästi ja kustannustehokkaasti. Rahoitusmalli ja alan toimijoiden tiivis osallistuminen strategiseen johtoryhmään ja ohjausryhmään edistivät toteutusta. Viestintä oli kanaviltaan ja aktiivisuudeltaan poikkeuksellista, mutta se tavoitti lähinnä kira-alan toimijoita. Erityisen hyvin some-viestinnällä ja tapahtumilla onnistuttiin tavoittamaan kira-alan yrityksiä, järjestöjä ja liittoja, kun taas esimerkiksi kuntien tavoittaminen jäi vähäisemmäksi.

KIRA-digi-hanke toi kokeilukulttuuria perinteiselle alalle

Ekosysteemisen kehityksen perustana olevan tiedonhallinnan kehittämisen tulokset olivat pääasiassa pistemäisiä. Osa-alueen vaikuttavuutta vahvisti kuitenkin teeman nousu ympäristöministeriön muissa toimissa.

Kokeiluhankkeet toivat kokeilukulttuuria perinteiselle alalle sekä mahdollistivat uusien ratkaisujen kehityksen ja testauksen, vaikkakin vain muutamat pilotit todella haastivat alan totuttuja ratkaisuja ja toimintamalleja. Pienilläkin rahoitussummilla oli kokeiluhankkeissa iso merkitys, sillä kira-alan yritysten investoinnit tuotekehitykseen ovat yleensä hyvin pieniä ja tuotekehitystä tehdään projektien sisällä.

Lue arvioinnin viisi suositusta ja koko arviointiraportti tästä linkistä.

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: