English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Kotoutumisen Kumppanuusbarometri 2020

Työ- ja elinkeinoministeriö toteuttaa kotoutumisen kumppanuusohjelmaa, joka on kotoutumisen ja yhteiskunnan vastaanottavuuden parissa toimivien avoin verkosto.

Ohjelman tavoitteena on tukea kotoutumista ja yhteiskunnan vastaanottavuutta edistävän työn vaikuttavuutta sekä rakentaa kumppanuusverkostoja, alueellista tukirakennetta ja yhteistyön välineitä.

Ohjelman seurannan ja toteuttamisen tueksi kehitettiin kahden vuoden välein toteutettava Kumppanuusbaro-kysely kotoutumista ja yhteiskunnan vastaanottavuutta kehittäville toimijoille. Kyselyn tarkoituksena on selvittää kotoutumisen ja yhteiskunnan vastaanottavuuden nykytilaa sekä kartoittaa kehittämistarpeita kumppanuusohjelman toimenpiteiden suuntaamiseksi.

Ensimmäistä kertaa toteutetun barometrin perusteella kunnan maahanmuuttajapalvelut ja oppilaitokset ovat keskeisimpiä yhteistyökumppaneita kotouttamista edistävää työtä tekeville. Kyselystä nousi ilmi tarve kumppanuusohjelmalle. Vastaajat toivoivat, että kumppanuusohjelma toisi lisää konkreettista sisältöä työhön ja aiempaa laajempia yhteistyö- ja osallistumismahdollisuuksia. Tärkeänä nähtiin etenkin hyvien käytäntöjen juurruttaminen ja yhdessä kehittämisen mahdollisuuksien lisääminen.

Owal Group Oy toteutti kumppanuusbarometrin yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosien 2020–2021 aikana.

Tutustu raporttiin täällä.

Lisätietoja: kotoutuminen.fi/kumppanuusohjelma

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: