English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman arviointi

Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeet tukivat hallitusohjelman hyvinvointiin ja terveyteen liittyvien strategisten tavoitteiden toimenpanoa. Yksi viidestä kärkihankkeesta oli Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma (LAPE), jota toteutettiin vuosina 2016-2018.

LAPE-kärkihanketta ohjasivat sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. LAPE:n tavoitteena oli uudistaa lasten, nuorten ja perheiden palvelut asiakaslähtöisesti integroiduksi palveluiden kokonaisuudeksi maakuntien ja tulevaisuuden kuntien toimintaympäristöön. Palveluiden painopistettä pyrittiin siirtämään kaikille yhteisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon. Muutosta tehtiin kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita sekä lapsen oikeuksia ja tietoperustaisuutta vahvistavaa toimintakulttuuria.

LAPE:ssa tehtiin sekä kansallista että maakunnallista muutostyötä neljän temaattisen kehittämiskokonaisuuden kautta. Maakunnallista muutostyötä tehtiin niin maakunnallisten hankkeiden kuin muutosagenttien työpanoksen avulla.

LAPE-muutosohjelman arviointia toteutettiin kehittävänä arviointina maaliskuun 2018 ja maaliskuun 2019 välisenä aikana. Arviointi pohjautui laajaan kirjalliseen sekä haastattelu- ja kyselyaineistoon. Arvioinnin teemoja olivat tavoitteenasettelu, johtaminen ja organisointi, toimenpiteet, tulokset sekä muutosten pysyvyys ja odotetut vaikutukset.

Arvioinnin mukaan:

  • Kärkihankkeen tavoitteet jaettiin laajasti, mutta niiden saavuttaminen ei hankeaikana ollut mahdollista
  • Kärkihankkeen johtamisen haasteeksi muodostui hankkeiden irrallisuus ministeriön linjaorganisaatiosta
  • Kärkihankkeen toimenpiteet tukivat tavoitteiden edistämistä
  • LAPE-muutosohjelman konkreettisimpana tuloksena pidettiin kaikissa maakunnissa perhekeskustoimintamallin edelleen kehittämistä. Useimmissa hankkeissa valmistui maakuntatasoinen perhekeskusmalli, mutta joissain maakunnissa kehitys oli vaatimattomampaa. Perhekeskustyö nivoi sisäänsä kaikkien kehittämiskokonaisuuksien teemoja.
  • Kokonaisuudessaan sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeiden keskeisinä tuloksina voidaan pitää sitä, että ne ovat osaltaan edistäneet pirstaleisen ja pistemäisen palvelujärjestelmän ja sen sisältämien erilaisten toimintatapojen ja käytäntöjen yhtenäistämistä. Toisaalta kaikkien kärkihankkeiden tulosten osalta niiden pysyvyys on pitkälti riippuvainen sote-uudistuksen toteutumistavasta. Mahdolliset merkittävät muutokset sote-uudistuksen rakenteissa (maakunnallinen rakenne vs. joku muu rakenne) voivat vaikuttaa myös synnytettyjen toimintamallien ja yhteistyörakenteiden hyödyntämiseen tulevaisuudessa.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman arviointiraportti löytyy kokonaisuudessaan täältä.

 

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: