English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Nuorisokeskusten arviointi

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Valtion nuorisoneuvoston toimeksiantama arviointi toteutettiin marraskuun 2018 ja maaliskuun 2019 välisenä aikana. Arviointi pohjautuu nuorisokeskuksia koskevaan kirjalliseen aineistoon, nuorisokeskustoimijoille ja heidän sidosryhmilleen suunnattuun kyselyyn ja asiantuntijoiden haastatteluihin.

Arvioinnissa tuotettiin tietoa nuorisokeskusten toiminnasta suhteessa nuorisolain mukaisiin tavoitteisiin ja tehtäviin, toiminnan vaikuttavuudesta ja laadusta sekä valtionavustuskäytäntöjen vaikutuksista nuorisokeskusten toiminnallisiin edellytyksiin. Lisäksi kartoitettiin näkemyksiä nuorisokeskusten roolista tulevaisuudessa.

Arvioinnin tuloksia:

Arvioinnin mukaan nuorisokeskukset toteuttavat nuorisolain mukaisia tavoitteita ja täyttävät asetuksessa asetetut edellytykset nuorisokeskustoiminnalle. Nuorisokeskusten toiminta on tavoitteellista ja lain edellyttämällä tavalla pääosin suunnattu nuorille, ja keskukset soveltuvat ympärivuotiseen toimintaan. Sidosryhmien antamat arviot tukevat nuorisokeskusten näkemyksiä.

Niin nuorisokeskustoimijat kuin niiden sidosryhmät arvioivat nuorisokeskusten nuorisotyöllistä osaamista ja ohjaushenkilöstön riittävyyttä pääosin hyväksi. Vaikutukset nuoriin näkyvät eri tavoin eri kohderyhmillä. Nuorisokeskusten vaikutus nuoriin syntyy nuorten kanssa yhdessä tekemisestä ja siitä, että yhdessä tekemistä reflektoidaan nuoren itsensä kanssa.

Nuorisokeskukset toimivat verkostona kansallisesti ja kattavat yhdessä Suomen kohtalaisen hyvin. Maantieteellisen jakautumisen osalta on nostettu esiin puutteena keskuksen puuttuminen Varsinais-Suomesta. Arvioinnin aikana on vahvistunut näkemys siitä, ettei nuorisokeskuksia tai nuorisokeskusten merkitystä osana valtakunnallista nuorisotyötä tunnisteta laajalti. Taustalla on myös se, etteivät nuorisokeskukset vielä tuo tekemäänsä työtä riittävän selkeästi näkyviin.

Valtionavustus on edellytys sille, että nuorisokeskukset voivat tuottaa laadukkaita ja tavoitteellisia palveluita nuorille kohderyhmille edullisempaan hintaan. Toiminta-avustus ja muut harkinnanvaraisesti myönnettävät kohdennetut avustukset eivät kata toiminnan kustannuksia ja kehittämistä, ja nuorisokeskusten toiminnan edellytyksenä on myyntituoton hankkiminen matkailusta ja tilojen ja palveluiden tarjoajana eri kohderyhmille. Tämä edellyttää tasapainoilua sen suhteen, että matkailutoiminta pysyy sopivassa suhteessa nuorisokohderyhmien kanssa ja että toiminnan painopiste on nuorisokeskusten osaamisen hyödyntämisessä eikä puitteiden tarjonnassa.

Nuorisokeskukset ja niiden sidosryhmät näkevät nuorisokeskusten roolin tulevaisuudessa edelleen tärkeänä. Monien mielestä nuorisokeskusten roolia voisi yhä terävöittää ja niiden potentiaalia hyödyntää vielä paremmin. Muiden toimijoiden vähentäessä omien leirikeskustensa määrää myös nuorisokeskusten fyysiset tilat nähdään tärkeässä asemassa muun muassa leiritoiminnan järjestämisessä.

Riippumattoman arvioinnin toteutti Owal Group Oy.

Lue koko arviointiraportti täältä.

 

 

 

 

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: