English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

OKM:n nuorisovastuualueen valtionavustusprosessin arviointi

Avainsanat: ,

Valtion nuorisoneuvosto sekä arviointi- ja avustustoimikunta käynnistivät elokuussa 2018 opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisovastuualueen avustusprosessin arviointihankkeen. Taustalla on aikaisemmissa selvityksissä tunnistettu tarve yhdenmukaistaa valtionhallinnon seuranta- ja ohjausjärjestelmää, valtionavustusprosessia sekä tukea yhdenmukaista arviointi- ja seurantatiedon tuottamista ja toiminnan vaikuttavuuden arviointia.

Arvioinnin tavoitteena oli selvittää opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisovastuualueella valmisteltavien avustusten valmistelu-, myöntämis- ja selvittämiskäytännöt niin rahoituksen hakijan kuin rahoittajan näkökulmista, tuottaa tietoa avustusprosessin käytännön kokemuksista. Arvioinnissa selvitettiin, miten nuorisolaki, valtionavustuslaki ja valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma ohjaavat nuorisovastuualueelta myönnettäviä avustuksia. Tiedon pohjalta on tuotettu suositukset eri avustusmuotojen kehittämiseksi ja yhtenäistämiseksi.

Osana arviointia toteutettiin avustajan ja sidosryhmien asiantuntijahaastatteluja, analysoitiin avustusprosessiin liittyvät ohjaavat asiakirjat, lomakkeet ja muu dokumentaatio, haastateltiin edunsaajia sekä suunnattiin kysely vuonna 2017 ja 2018 opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisovastuualueen avustuksia hakeneille toimijoille. Alustavia tuloksia ja johtopäätöksiä testattiin edunsaajille suunnatussa toisessa kyselyssä.

Arviointi valmistui joulukuussa 2018. Tutustu raporttiin.

Katso myös tiedonkeruun saate tästä linkistä (pdf)

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: