English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Fabianinkatu 12, 00100 Helsinki

OKM:n nuorisovastuualueen valtionavustusprosessin arviointi

Avainsanat: ,

Valtion nuorisoneuvosto sekä arviointi- ja avustustoimikunta ovat käynnistäneet opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisovastuualueen avustusprosessin arviointihankkeen. Taustalla on aikaisemmissa selvityksissä tunnistettu tarve yhdenmukaistaa valtionhallinnon seuranta- ja ohjausjärjestelmää, valtionavustusprosessia sekä tukea yhdenmukaista arviointi- ja seurantatiedon tuottamista ja toiminnan vaikuttavuuden arviointia.

Arvioinnin tavoitteena on selvittää opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisovastuualueella valmisteltavien avustusten valmistelu-, myöntämis- ja selvittämiskäytännöt niin rahoituksen hakijan kuin rahoittajan näkökulmista, tuottaa tietoa avustusprosessin käytännön kokemuksista. Arvioinnissa selvitetään, miten nuorisolaki, valtionavustuslaki ja valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma ohjaavat nuorisovastuualueelta myönnettäviä avustuksia. Tiedon pohjalta tuotetaan suositukset eri avustusmuotojen kehittämiseksi ja yhtenäistämiseksi.

Osana arviointia toteutetaan kysely vuonna 2017 ja 2018 opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisovastuualueen avustuksia hakeneille toimijoille. Avustausta hakeneille suunnattu kysely on auki 19.10. saakka. Kutsu osallistua kyselyyn toimitetaan hakijaorganisaatioille Owal Groupista.  Kyselylomakkeeseen voi tutustua etukäteen tästä linkistä (pdf). Kyselyn vastaajat pääsevät myös kommentoimaan kyselyn tuloksista johdettuja johtopäätöksiä. Kyselyn lisäksi haastatellaan rahoitusta hakeneita tahoja sekä rahoittajan edustajia ja sidosryhmiä.

Arviointi käynnistyi elokuussa 2018 ja se valmistuu joulukuussa 2018.

Lisätietoa: Owal Group Oy: Laura Jauhola (laura@owalgroup.com, 050 443 1841)

Opetus- ja kulttuuriministeriö: Herttaliisa Tuure, Valtion nuorisoneuvosto (herttaliisa.tuure@minedu.fi, 029 533 0356) ja Tarja Anttonen, Arviointi- ja avustustoimikunta (tarja.anttonen@minedu.fi, 029 533 0319).

Katso myös tiedonkeruun saate tästä linkistä (pdf)

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: