English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Rakentamisen vastuut MRL-uudistuksessa – muutosehdotusten vaikutusten ennakkoarviointi

Ympäristöministeriön valmistelemassa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistuksessa määritetään hallitusohjelman mukaisesti rakentamisen vastuunjakoa pyrkimyksenä parantaa rakentamisen laatua ja valvontaa.

Ympäristöministeriö valmisteli yhdessä rakennusalan kanssa vuoden 2020 aikana muutosehdotuksia vastuunjaosta, joiden vaikutuksia eri toimijoihin tarkasteltiin joulukuussa 2020 valmistuneessa arviointiraportissa. Vaikutusarvioinnin tavoitteena oli tuottaa tietoa rakentamisen vastuunjakoa koskevista lakiin ehdotettavien muutosten vaikutuksista siten, että tarkastelu kattaa rakentamisen elinkaaren (suunnittelu, rakentaminen, vastaanotto, ylläpito) ja keskeisten eri toimijoiden näkökulmat (tilaajat, suunnittelijat, rakentajat, omistajat/käyttäjät ja ylläpito). Arvioinnissa tarkasteltuja vaikutuslajeja ja näkökulmia olivat taloudelliset vaikutukset, vaikutukset laadun parantumiseen kokonaisuutena, vaikutukset aikatauluun, vaikutukset osaamistarpeisiin ja vaikutukset kilpailuun / markkinoihin. Lisäksi tarkasteltiin tunnistettuja riskejä sekä määrityksen yksiselitteisyyttä.

Vaikutusarviointi toteutettiin Owal Group Oy:n ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n asiantuntijayhteistyönä tiiviissä vuorovaikutuksessa ympäristöministeriön kanssa. Arviointi pohjautui kiinteistö- ja rakennusalan, valtionhallinnon, kuntien sekä asiantuntijoiden haastatteluihin sekä laajaan sähköiseen kyselyyn alan toimijoille ja kunnille.

Tutustu arviointiraporttiin MRL-uudistuksen sivuilla.

Lisätietoja: www.mrluudistus.fi

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: