English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Sisäilmaosaamisen kartoitus

Merkittävimmät sisäilmaosaamisen vajeet liittyvät rakentamisen ja kiinteistöjen ylläpidon kokonaisuuden hallintaan

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta ja osana Terveet tilat 2028 -ohjelmaa on toteutettu sisäilmaosaamisen kartoitus. Maaliskuussa 2020 valmistuneessa selvityksessä tarkastellaan kuntien ja yritysten sisäilmaan liittyvää osaamista rakennuksen suunnittelusta aina sen käyttöön ja ylläpitoon asti. Osaamisen nykytilaa ja tarpeita käsitellään sekä osaamislajeittain että rakentamisen elinkaaren mukaisesti.

Yksittäisiä rakentamisen ja ylläpidon tekijöitä suuremmaksi osaamistarpeeksi rakentamisen ja kiinteistön ylläpidon kaikissa vaiheissa nousi kokonaisuuden hallinta. Vaikka eri toimijoiden tekninen osaamispohja on riittävä, edellyttää hyvän sisäilman saavuttaminen rakennusprosessin sekä ylläpidon ja käytön läpäisevää kokonaisuuden ymmärtämistä ja elinkaariajattelua. Lisäksi eri vaiheiden välinen tiedonkulku sekä sisäinen ja ulkoinen laadunvarmistus ovat edellytyksiä hyvän sisäilman toteutumiselle.

Prosessin läpäiseväksi osaamisvajeeksi nousi myös suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitopalveluiden hankintaosaaminen, jonka puutteet heijastuvat rakentamisen laatuongelmina ja korjauskustannuksina. Hankinnoilla olisi mahdollista saavuttaa uusia edelläkäyviä ratkaisuja. Toteutuakseen tämä vaatisi kuitenkin esimerkiksi yhteistoiminnallisten hankintamenettelyjen tuntemusta sekä eri alojen asiantuntijoiden yhteistyötä myös kuntien sisällä. Lisäksi useissa hankinnoissa ajattelua tulisi muuttaa hintaa painottavasta suoritteiden hankinnasta rakennuksen elinkaaren huomioivaan tulosten, laadun ja vaikutusten hankintaan.

Kokonaisymmärrystä ja -koordinaatiota tulisi vahvistaa sisällyttämällä sisäilmaosaamisen perusasioita kaikkiin rakentamisalan koulutuksiin. Vaikka tekniikan ja rakentamisalojen koulutus on yleisesti korkeatasoista, sisäilmaan liittyviä asioita käsitellään melko suppeasti. Esimerkiksi rakennusterveysasiantuntijoiden (RTA) koulutuksen nähtiin vahvistavan kokonaisuuden hallinnan edellytyksiä. Ongelmaksi on kuitenkin muodostunut koulutettujen vähäinen määrä.

Kartoituksen loppuraportti on luettavissa täällä.

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: