English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Opas yhteisö- ja palvelukorttelien sopimusmalleihin

ARA on julkaissut oppaan sopimusmalleista ikääntyneiden yhteisö- ja palvelukortteleiden toteutuksen tueksi.

Yhteisö- ja palvelukorttelit ovat asumisen kehittämisessä aktiivisen ideoinnin ja keskustelun kohteina ja kortteliratkaisuja on toteutettu myös osana ARA-tuotantoa. Aiemmissa rakennusprosesseissa ensimmäiset haasteet on kuitenkin kohdattu jo korttelin suunnitteluvaiheessa. Näin ollen korttelien rakentamisen tueksi on kaivattu sopimusopasta, joka auttaisi toimijoita prosessin eri vaiheissa.

Laaditun oppaan tavoitteena on auttaa toimijoita, jotka suunnittelevat monen toimijan palvelu- tai yhteisökorttelin rakentamista. Opas auttaa toimijoita hahmottamaan sitä, mistä he voivat lähteä liikkeelle korttelin suunnittelussa ja mitä olennaista heidän on hyvä pitää mielessä prosessin aikana sekä mistä, miten ja missä vaiheessa on hyvä tehdä sopimuksia. Oppaassa esitetään keskeisiä oppeja aiemmista yhteisö- ja palvelukorttelien toteutuksista. Sopimusopas vastaa myös aiemmissa projekteissa ilmenneeseen tarpeeseen yhtenäisistä sopimusmalleista. Sopimusoppaan lisäksi kehitettiin kaksi sopimusmallia, aiesopimusmalli ja yhteistoimintasopimusmalli, joita voidaan hyödyntää korttelin ideointi- ja perustamisvaiheessa. Sopimusmallien käytön tueksi kehitettiin myös laajat ohjeet mallien käyttöön.

Owal Group Oy ja Lehti & kumppanit Oy vastasivat oppaan toteutuksesta yhdessä ARAn asiantuntijoiden kanssa. Oppaan toteuttamisen aineistoina toimivat aiemmat selvitykset sekä jo toteutettujen korttelien edustajien haastattelut.

Tutustu sopimusoppaaseen ja -malleihin ARAn sivuilla.

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: