English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Tilastollinen tietopalvelu kunnan päätöksenteon apuna

Owal Group on toiminut vuoden 2016 alusta lähtien Oulun kaupungin kumppanina kuukausittaisen tilastollisen tietopalvelun tuottamisessa. Raportoinnin avulla seurataan kuntatalouden kannalta merkittäviä osa-alueita kuten työllisyyskehitystä ja verokertymiä.

Lisäksi seurataan kvartaaleittain aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määrää ja toimialoja. Vuodenvaihteessa tuotetaan laajempi yhteenveto osa-alueiden vuosikehityksestä. Raportoinneissa tarkastellaan sekä Oulun seutua kokonaisuutena että seudun kuntia erikseen. Kuukausittainen raportointi toteutetaan kunnan päätöksentekoa tukevassa visuaalisessa muodossa.

Esitysmuotoisen kuukausiraportin ohella hyödynnetään Owalgroup Online dataportaalia, josta on helposti seurattavissa verotuloihin, työllisyyteen, yrityksiin, asukkaisiin ja kuntatalouteen liittyviä tunnuslukuja. Dataportaali sisältää tietoa kaikista Suomen kunnista ja seuduista mahdollistaen samalla tietojen vertailun alueittain. Lisäksi avointen työpaikkojen esittämisessä on hyödynnetty julkisista lähteistä saatavilla olevaa laajempaa tietopohjaa.

Tilastollisen tietopalvelun osana on kaupungille toteutettu myös useita erillisselvityksiä, joista viimeisimpinä pitkäaikaistyöttömyyden rakennetta tarkasteleva tilastokatsaus sekä selvitys Oulun seudun työttömien ja työpaikkojen kohtaannosta.

Kuvan lähde: Oulun kaupunki.

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: