English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Tukea äkillisten rakennemuutosten hallintaan

Vuoden 2023 aikana laadittu Rakennemuutoksen hoidon rakennuspalikat – Aluetoimijoiden opas ÄRM-tilanteisiin on julkaistu tänä syksynä. 

Käsikirjamaisen oppaan tavoitteena on tukea ÄRM-tilanteiden alueellista toimijuutta ja tarjota työkaluja onnistuneeseen ÄRM-tilanteen hoitoon. Käsikirjassa on hyödynnetty aiemmin julkaistun Äkillisen rakennemuutoksen toimintamallin arviointia varten kerättyä haastattelu- ja työpaja-aineistoa, kirjallisuutta sekä täydentäviä haastatteluja. Oppaan fokus on nk. negatiivisissa rakennemuutoksissa. Monet näkökulmista ovat kuitenkin hyödynnettävissä myös muunlaisissa rakennemuutoksissa, sillä usein kyse on verkostojohtamisesta, verkostomaisista toimintarakenteista ja näihin liittyvistä suunnittelu- ja johtamisperiaatteista. 

Opas on Hämeen ELY-keskuksen koordinoiman Yhteistyöllä muutosturvaa -hankkeen toimenpide ja toteutettu Euroopan sosiaalirahastosta. Oppaan laatimisesta vastasi Owal Group, ja sen sisältöjä kommentoivat Yhteistyöllä Muutosturvaa -hankkeen sekä työ- ja elinkeinoministeriön edustajat.

Pääset lukemaan ÄRM-oppaan täältä.

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: