Osaamisen ennakointifoorumin ulkoinen arviointi

Osaamisen ennakointifoorumin (OEF) ulkoinen arviointi käynnistyi elokuussa 2018 ja jatkuu koko ennakointifoorumin käynnissä olevan toimikauden 2020 loppuun. Ulkoisen arvioinnin toteuttaa Owal Group Oy.

Arvioinnin tehtävänä on tuottaa Osaamisen ennakointifoorumin arviointisuunnitelma ja toteuttaa OEF:n ulkoinen arviointi kehittävän arvioinnin periaatteella. Tehtävänä on arvioida Osaamisen ennakointifoorumin

  • työn tuloksia  suhteessa sille annettuihin tehtäviin
  •  työskentelyn tehokkuutta, taloudellisuutta ja laatua suhteessa tuloksiin
  • ennakointiprosessin käytännön toteutusta
  • tuottaa arvioinnin tulosten perusteella  ehdotuksia  siitä, miten toimintaa voitaisiin kehittää.

Osaamisen ennakointifoorumin ulkoisen arvioinnin väliraportti valmistui maaliskuussa 2019. Loppuarvioinnin ensimmäinen vaihe valmistui huhtikuussa 2020 ja lopullinen raportti joulukuussa 2020.

Arvioinnissa hyödynnetään Osaamisen ennakointifoorumin toiminnasta syntyviä aineistoja ja dokumentaatiota, joita täydennetään haastattelu- ja kyselyaineistoilla.  Ulkoisen arvioinnin arviointisuunnitelmaa laadittaessa on tarkasteltu käytössä olevia aineistoja arvioinnin tehtäviä vasten. Ulkoisen arvioinnin tiedonkeruu integroidaan mahdollisimman pitkälle OEF:n työsuunnitelman mukaiseen toimintaan. Siksi ulkoisen arvioinnin toteutukseen kuuluu myös OEF:n itsearvioinnin suunnittelu ja tuki yhteistyössä OEF:n ohjausryhmän kanssa.

Ulkoisen arvioinnin tiedonkeruita:

Eri vaiheiden tuloksia käsitellään ohjausryhmän sekä puheenjohtajiston ja sihteerien kanssa yhteiskokouksissa.

Syksy 2020:

Kolmea VOSE-hanketta ja ILO-teemahanketta koskeva kysely: 22.10.–6.11.2020. Täydentävä kysely 23.11.–2.12.

Ennakointiryhmille suunnataan itsearviointikyselyt: Vastausaika oli 30.9.–16.10. Kullekin ennakointiryhmälle on toimitettu yhteenveto omista tuloksista 19.–20.10. Ennakointiryhmien  varsinaisten loppuraporttien jättämisaika on 11.11.2020. Ennakointiryhmien itsearviointikyselyyn voi tutustua pdf-muodossa ja word-dokumenttina.

Jo toteutuneet tiedonkeruut:

Ulkoisen arvioinnin osana on maaliskuuhun 2020 mennessä toteutettu yhteensä 86 haastattelua ja toteutettu kuusi eri kyselyä. Erillistiedonkeruita on toteutettu seuraavasti (tuoreimmasta vanhempaan):

Syksy 2019 ja alkuvuosi 2020: Arvioinnin osana on haastateltu edustuksellisesti ennakointiryhmien jäseniä ja sidosryhmiä.

Helmi-maaliskuu 2020: Kysely ohjausryhmälle

Tammikuu 2020: Kysely ennakointifoorumin jäsenille. Kyselyyn voi tutustua täältä: Kysely_OEF2020.

Tammi-helmikuu 2020: Kysely asiantuntijaverkostolle.

Tammi–maaliskuussa 2019 toteutettiin ennakointiryhmien puheenjohtajiston, sihteerien, ennakointiasiantuntijoiden sekä edustuksellisesti jäsenten haastatteluja.

Maaliskuussa 2019 toteutettiin täydentävä kysely ENFO:n jäsenille.

Joulukuussa 2018 toteutettiin kysely (4.–18.12.2018) koskien ennakoinnin perusprosessia. Voit tutustua kyselyyn tästä (pdf, ilman kuvaa).

Ennakointiryhmien väliraportointi: Ennakointiryhmät toimittivat työsuunnitelman mukaisesti ennakointiryhmien väliraportit 16.11. Tätä varten haluttiin kuulla kaikkia ennakointiryhmien jäseniä. Osallistumista varten ennakointiryhmän jäsenet saivat puheenjohtajiston/sihteerien kautta linkin vastata tiiviiseen kyselyyn (pdf). Puheenjohtajisto ja sihteerit työstivät väliraportin vastausten pohjalta yhteenvedon, jota ennakointiryhmillä on ollut mahdollisuus kommentoida.

Lisäksi tietoa on ollut mahdollista koota erillisissä tilaisuuksissa.

Lisätietoa:

Owal Group Oy: Laura Jauhola, 050 443 1841, laura@owalgroup.com tai Olli Oosi, 050 530 4737, olli@owalgroup.com

Opetushallitus ja Osaamisen ennakointifoorumin ohjausryhmän sihteeristön edustajana: Ulla Taipale-Lehto, 029 533 120, @oph.fi