English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Hankintojen kehittäminen

Hankinnoissa ei ole kyse vain ostamisesta, vaan ulkoisten resurssien johtamisesta osana organisaatioiden omaa palvelutuotantoa. Siten hankintojen kehittämisessäkään ei ole kyse vain kilpailuttamisprosessien ja ostamisosaamisen kehittämisestä, vaan entistä useammin koko palvelutuotannon johtamisesta ja resurssien hallinnasta ja sen prosesseista.

Hankinnoilla voi olla myös välillisiä tavoitteita. Julkisilla hankinnoilla voidaan edistää yritysten TKI-toimintaa, vahvistaa markkinoiden toimivuutta ja tuoda markkinoille entistä kestävämpiä ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja.

Toimimme niin palvelujen ostajien kuin myyjien tukena hankintaprosessin kaikissa vaiheissa hankintojen suunnittelusta sopimusten hallintaan ja niiden kehittämiseen.

Tarjoamme palveluja hankintojen elinkaaren kaikkiin vaiheisiin strategisesta suunnittelusta vaativien prosessien läpivientiin (innovaatiokumppanuudet, neuvottelumenettelyt jne.).

Erityisosaamisalueenamme on hankintojen yhteissuunnittelu tilaajien, tuottajien ja asiakkaiden välillä. Sparraamme hankintayksiköitä läpi prosessin. Teemme myös eri toimialojen hankintoja tukevia markkinatutkimuksia ja toimijakartoituksia.

Sopimusten seuranta on yhä keskeisempi osa hankintojen toteutusta tulosperusteisten hankintojen ja sosiaalisten kriteerien käytön myötä.  Tarjoamme seurantaa palveluna ja autamme kehittämään niiden prosesseja.

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: