English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Markkina- ja mielipidetutkimukset

Markkina- ja mielipidetutkimuksilla selvitetään kuluttajien, yritysten, päättäjien ja erilaisten yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksiä sekä kerätään tietoa heidän toiminnastaan, tulevaisuuden suunnitelmistaan  ja päätöksistään.

Markkina- ja mielipidetutkimusten sisällöllinen ja menetelmällinen kirjo on laaja. Tutkimusten sisällöt vaihtelevat poliittisista mielipidetutkimuksista tuotetutkimuksiin, erilaisiin markkinakartoituksiin sekä päättäjätutkimuksiin. Markkina- ja mielipidetutkimukset perustuvat  tyypillisesti internetkyselyihin, puhelinhaastatteluihin, henkilökohtaisiin haastatteluihin, kirjekyselyihin, ryhmäkeskusteluihin ja syvähaastatteluihin.

Yhä useammin tutkimukset voidaan toteuttaa internet-paneelitutkimuksina, joka mahdollistaa erittäin laajan kohdejoukon kustannustehokkaan tavoittamisen. Paneelitutkimuksissa tiedonkeruu voidaan kohdentaa tarkkaan määritetyille segmenteille ja kyselytietoa pystytään rikastamaan muulla verkkoanalytiikkadatalla.

Vaikka paneeleja hyödynnetään erityisesti kuluttajatutkimuksissa, voidaan paneeleja tehokkaasti hyödyntää esimerkiksi tiettyihin toimialoihin kohdentuvissa tutkimuksissa sekä päättäjätutkimuksissa.

Tutkimusten lähtökohtana voi olla asiakkaan oma asiakastietokanta, jota tarvittaessa rikastetaan paneeleilla tai se voi pohjautua  johonkin valmiiseen paneeliimme.

 

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: