English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Ostovoima-analyysi

Ostovoimalla viitataan kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kohdistumiseen päivittäis- sekä erikoistuotteisiin ja palveluihin. Kulutuksen määrään ja sen kohdentumiseen vaikuttavat paikkakunnan väestön sosioekonomiset rakenteet, tulotaso ja tuloverotuksen muutokset, sekä hintatason kehitys.

Jopa 70% ostovoimasta tulee usein paikkakunnan ulkopuolelta. Ostovoiman kehittymiseen vaikuttavat mm. kaupungin oma palvelutaso, etäisyydet lähimpiin kauppapaikkoihin, asioinnin helppous, palveluiden keskittyminen sekä liikenneyhteydet.

Kun ostovoiman siirtymä on positiivinen eli myynti on suurempi kuin ostovoima, kaupan palvelut ovat vetovoimaisia ja kuntaan tulee ostovoimaa kunnan ulkopuolelta.

Ostovoimaennusteen tekeminen vaatii arvion muodostamista siitä, miten yksityinen kulutus tulee kehittymään alueella. Toimintaympäristöön liittyvien epävarmuuksien vuoksi ostovoimaennusteet tehdään usein skenaarioperusteistesti, jossa ostovoiman kehitystä tarkastellaan erilaisissa kasvuskenaarioissa.

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: