English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Esteettömyysdirektiivin vaikutusten arviointi (rakennettu ympäristö)

Selvityksessä on arvioitu vaikutuksia ja kustannuksia, joita rakennettua ympäristöä koskevien vaatimusten (liite III) ottaminen mukaan esteettömyysdirektiivin kansalliseen toimeenpanoon aiheuttaisi toimijoille, jotka tarjoavat direktiivin mukaisia palveluja kuluttajille. Arvioinnissa tarkastellaan muun muassa rakennetun ympäristön esteettömyysvaatimusten hyötyjä, haittoja, riskejä, alan toimijoiden suhtautumista velvoitteisiin, kehityskohteita ja muutostarpeita sekä joiltain osin kustannuksia ja niiden muodostumista.

Owal Group toteutti arvioinnin ympäristöministeriön toimeksiannosta. Tutustu raporttiin tästä linkistä pdf-muodossa.

Tutustu myös sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta toteutettuun esteettömyysdirektiivin arviointiin: arvioinnissa esitellään esteettömyysdirektiivin soveltamisalaa ja esitetään esimerkkilaskelmia eri soveltamisaloille kohdistuvista mahdollisista kustannuksista sekä esteettömyysdirektiivin muista vaikutuksista. Arvioinnissa arvioitiin direktiivin vaikutuksia esteettömyysdirektiivin soveltamisalaan kuuluville toimijoille (pl. hätäkeskusviestintä ja rakennettu ympäristö). Lisäksi pankki- ja finanssialaa on tarkasteltu erillään kokonaiskustannuksista, koska pankki- ja finanssiala sisällytettiin osaksi saavutettavuusdirektiiviä ja pankki- ja finanssialalle kohdistuvat kulut aiheutuvat tämänhetkisen tiedon mukaan suurelta osin saavutettavuusdirektiivistä. 

Raportti on tutustuttavissa pdf-muodossa täältä.

      1.  

Lisätietoa esteettömyysdirektiivin kansallisesta toimeenpanosta STM:n hankesivulta.

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: