English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Selvitys koronan vaikutuksista STEA-avustuksilla rahoitettuun toimintaan

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) toteutti selvityksen koronan vaikutuksista STEA-avustettuun toimintaan.

STEA seuraa säännöllisesti valtionavustusten käytön tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Vuonna 2020 toiminnan tuloksellisuusraporttiin lisättiin osio, jossa kysyttiin koronan vaikutuksia avustettuun toimintaan. Tämän selvityksen tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuva siitä, miten koronapandemia on vaikuttanut järjestöjen STEA-avustuksilla rahoitettuun toimintaan vuonna 2020. 

Selvityksen mukaan koronapandemia on aiheuttanut merkittäviä vaikutuksia STEA-rahoituksella avustettujen kohteiden toimintaan. Pandemia on aiheuttanut muun muassa osallistujamäärien putoamista ja suurin osa avustuskohteista on joutunut luopumaan jostain toimintamuodosta. Pandemian vaikutukset ovat olleen jonkin verran suurempia pienemmille avustuskohteilla, joilla on muita heikommat mahdollisuudet kehittää uusia toimintamuotoja tai siirtää toimintojansa verkkoon.

Keskeisinä oppeina selvityksestä nousi esiin se, että yksinkertainenkin ratkaisu voi toimia hyvin ja vaikutukset voivat olla ennemminkin yksilöllisiä kuin asiakas- tai kohderyhmiin liittyviä. Esiin nousi myös se, että verkkopalveluiden saavutettavuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota ja verkkoon siirtymisen soveltuvuudella on rajansa. Selvityksen mukaan pandemiavuoden onnistumisiin vaikutti järjestöjen ja niiden asiantuntijoiden valmius kokeilla rohkeasti uutta.

Owal Group Oy toteutti selvityksen STEAn toimeksiannosta. Selvitys pohjautui STEAn vuoden 2020 tuloksellisuusraportin kyselyaineistoon sekä haastatteluihin.

Tutustu selvityksen loppuraporttiin: https://www.stea.fi/wp-content/uploads/2021/09/Selvitys-koronan-vaikutuksista-STEA-avustuksilla-rahoitettuun-toimintaan-2020.pdf

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: