English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Koulutustoimikuntajärjestelmän vaikuttavuuden arviointi

Arviointi toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta (5-10/2015). Kohteena ollut koulutustoimikuntajärjestelmä muodostuu 26 eri aloja edustavasta koulutustoimikunnasta sekä järjestelmän ohjausryhmästä. Toimeksiannossa arvioitiin koulutustoimikuntien työn tuloksia suhteessa niille säädettyihin tehtäviin sekä koulutustoimikuntien työn tehokkuutta, taloudellisuutta ja laatua suhteessa saavutettuihin tuloksiin. Lisäksi arvioinnin perusteella tehtiin ehdotuksia ja suosituksia koulutustoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi ja tulevaisuuden toteutustavoiksi.

Arvioinnin osana haastateltiin 10 koulutustoimikunnasta yhteensä 49 edustaa ja toteutettiin kaikile koulutustoimikunnille sähköinen kysely. Lisäksi toteutettiin ohjausryhmän edustajien ja muiden toimijoiden täydentäviä haastatteluja (yht. 22) ja hyödynnettiin sekundäärilähteitä. Tuloksia on käsitelty myös toimijoiden yhteisessä työpajassa ja tulokset on sisällytetty osaksi raporttia.

Tutustu koulutustoimikuntajärjestelmän vaikuttavuuden arvioinnin (KOTVA) loppuraporttiin.

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: