English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Opiskelija-asuntojen tuotantotarveselvitys

Tram in a sunlight

Opiskelija-asuntojen tuotantotarveselvitys toteutettiin ympäristöministeriön toimeksiannosta keväällä 2018. Selvityksen tarkoituksena oli tukea pitkäjänteistä opiskelija-asumisen kehittämistä muodostamalla kokonaiskuva opiskelija-asumisen nykytilasta ja seuraavien kymmenen vuoden asuntotuotantotarpeesta. Selvitys kohdistui pääkaupunkiseutuun ja 17 merkittävimpään opiskelijakaupunkiin.

Laadullinen kokonaisarvio opiskelija-asuntojen tuotantotarpeesta perustuu kirjalliseen aineistoon, haastatteluihin ja kyselyvastauksiin. Arvioon vaikuttavia tekijöitä olivat nykyisen opiskelija-asuntokannan vastaavuus kysyntään sekä kustannukset opiskelijalle ja yhteiskunnalle. Lisäksi huomioitiin muutokset muun muassa opiskelijoiden asumispreferensseissä, opiskelijoiden määrässä ja asuntomarkkinoilla.

Owal Groupin laatimassa raportissa on luotu katsaus opiskelija-asumisen erityispiirteisiin ja laadittu kokonaisarvio merkittävimpien opiskelijakaupunkien opiskelija-asumisen tilasta, tulevaisuuden tarpeista ja tehdyistä suunnitelmista. Loppuraportti Asuntoja opiskelijoille? Selvitys opiskelija-asumisen nykytilasta ja opiskelija-asuntojen tuotantotarpeesta julkaistiin opiskelija-asumisen foorumissa syyskuussa 2018. Tutustu selvitykseen täällä.

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: