English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Pohjois-Pohjanmaan liitto vahvistaa hankintaosaamista, kartoittaa yhteistyömalleja ja luo yhteiset pelisäännöt toiminnan tueksi

Julkisia hankintoja toteutetaan yhä enemmän eriasteiseen yhteistyöhön perustuen, mikä vaatii oppimista ja oman toiminnan uudistamista sekä tilaajilta että tuottajilta. Yhteistyö voi olla melko löyhää käsittäen esimerkiksi vain rajattuja yhteiskehittämisen osatoteutuksia tai tiiviistä kumppanuutta esimerkiksi allianssimallia tai innovaatiokumppanuutta hyödyntäen. Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluorganisaation selvityksessä kootaan erilaisia tilaajan ja tuottajan yhteistyömalleja kansallisesti sekä selvitetään kokemuksia ja mahdollisuuksia eri malleihin liittyen.

Toteutettava selvitys auttaa Pohjois-Pohjanmaan maakuntaa markkinoiden kehittämisessä ja aktivoinnissa. Lisäksi tavoitteena on kehittää järjestäjän omaa toimintaa kumppanuuksien paremmassa hyödyntämisessä ja maakunnan järjestäjän rooliin valmistautumisessa. Tämän tueksi eri yhteistyö-/kumppanuusmallit mallinnetaan ja visualisoidaan helposti hyödynnettävään muotoon. Lisäksi työn keskeisenä tuloksena syntyy yhteiset toimintatavat, jotka kattavat kaikki toimialat.

Selvitys laaditaan tiiviissä vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa. Toimenpiteet kattavat kansallisen benchmarkkauksen lisäksi laajalti järjestäjä- ja tuottajapuolen kuulemisia, validointityöpajan sekä sidosryhmille räätälöityjä kyselyitä. Selvityksen toteuttaa Owal Group Oy ja tulokset valmistuvat kesäkuussa 2019.

Hanke toteutetaan 11/2018-6/2019.

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: