English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Työllistymisen edistäminen RAY:n avustamissa järjestöissä

Työllistymisen edistäminen RAY:n avustuskohteena -raportissa on kartoitettu Raha-automaattiavustuksia työllistymisen edistämiseen saaneiden järjestöjen toimintaa monipuolisesti eri näkökulmista.

Raporttiin on koottu keskeisimmät selvitystyön aikana esille nousseet havainnot sekä niihin pohjautuen suosituksia RAY:n avustustoiminnan kehittämiseksi.

Työllistymisen edistäminen erillisenä teemana tai kokonaisuutena ei ole perinteisesti ollut RAY:n avustustoiminnan keskiössä. 1990-luvun alun lamavuosien seuraukset asettivat RAY:n avustustoiminnalle uusia haasteita, jotka ovat edelleenkin hyvin ajankohtaisia. Näitä ovat mm. pitkäaikaistyöttömyys, mielenterveysongelmat, päihderiippuvuudet, lastensuojelun kasvanut tarve sekä syrjäytyminen. Terminä ”syrjäytymistä” ei käytetä yhdenmukaisesti, mutta yleisesti ottaen sillä viitataan yhteisöllisen toiminnan ulkopuolelle jäämiseen.

Useimmiten syrjäytymiseen liittyy myös sosiaalista, taloudellista ja terveydellistä eriarvoisuutta. Useissa eri tutkimuksissa ja selvityksissä on tuotu esille, että ansiotyö on yksi merkittävimmistä yhteisölliseen toimintaan osallistumisen muodoista suomalaisessa yhteiskunnassa.

unnamed

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

1 kommentti

  1. Timo

    Hei.

    Onkohan Muuramenseudulla Rayn
    avusteista toimintaa.

    Ite oon pitkäaikaissairas ja talveksi haluaisin vielä kehittää itseäni ja työtä sikäli mikäli jos mahdollisuutta on.

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: