English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Helsingin työmarkkinatuen kuntarahoitusosuuden kehitys vuosina 2021 ja 2022

Koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi työttömien määrään ja näin ollen myös työmarkkinatukiin. Selvityksen tavoitteena oli arvioida koronapandemian vaikutuksia Helsingin kaupungin osarahoittaman työmarkkinatuen määrään tulevina vuosina. Lisäksi selvityksessä koottiin tutkimustietoa työttömyyden pitkittymisen taustatekijöistä.

Selvityksessä muodostettiin laskentamallien perusteella skenaarioita siitä, millaisia vaikutuksia koronapandemian aiheuttamalla piikillä työttömyydessä voi olla pitkään työttöminä olleiden joukkoon tulevina vuosina. Laskentamallissa tarkasteltiin mahdollisia skenaarioita ensisijaisesti kahdesta näkökulmasta: uusien työttömien työttömyyden pitkittyminen ja sen kustannukset sekä aktiivipalveluiden vähenemisen vaikutus pitkään työttömänä olleiden määriin ja kustannuksiin.

Owal Group Oy toteutti selvityksen Helsingin kaupungin toimeksiannosta heinä-elokuussa 2020. Selvitys toteutettiin saatavilla olleiden rekisteri- ja tilastoaineistojen sekä aihetta käsittelevän kirjallisuuden pohjalta. Muodostettu laskentamalli soveltuu myös muiden organisaatioiden vaikutusten arvioinnin tueksi.

Tutustu selvityksen loppuraporttiin Helsingin kaupungin kokousaineistossa. 

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: