English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Tag: skenaariot

Helsingin työmarkkinatuen kuntarahoitusosuuden kehitys vuosina 2021 ja 2022

Koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi työttömien määrään ja näin ollen myös työmarkkinatukiin. Selvityksen tavoitteena oli arvioida koronapandemian vaikutuksia Helsingin kaupungin osarahoittaman…

Ennakoinnin systematisointi

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) käynnisti vuonna 2013 ennakoinnin systematisointihankeen,jonka tavoitteena oli systematisoida ministeriön ja sen hallinnonalan ennakointityötä. Kehitettyä mallia pilotoitiin ministeriön…

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: