English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

TYP-toiminnan tietotarpeiden kartoitus

Työ- ja elinkeinoministeriö selvitti TYP-toiminnan toteuttamiseen liittyviä tietopuutteita sekä kehittämistarpeita.

TE-palveluissa on rekisteritietojen (URA, TYPPI) mukaan vuosittain noin 40 000 monialaista tukea tarvitsevaa asiakasta, joiden tukeminen edellyttää laadukasta palvelutarpeen arviointia ja tiedonhallintaa. Nykyisin tiedot asiakkaan työ- ja toimintakyvystä eivät ole välttämättä kaikilta osin riittäviä, eikä kaikki tarvittava tieto liiku eri viranomaisten välillä.

Tavoitteena oli tunnistaa ja yksilöidä, minkälaisia tietopuutteita työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) toteutuksessa kohdataan sekä millaisia kehittämistarpeita tietojen hyödyntämiseen liittyy. Tietotarpeiden selvittäminen tukee TE-palvelut 2024 -uudistusta, asiakastietoihin liittyvää lainsäädännön kehittämistyötä sekä monialaisen tuen tiedolla johtamisen kokonaisuutta.

Selvityksen havainnot vastaavat tunnistettujen haasteiden osalta aiemmin tiedossa olleita TYP-verkostojen käytännön haasteita. Näihin on tunnistettu ratkaisuja aikaisemmissa selvityksissä. Uutena havaintona esiin nousi hyvien käytäntöjen merkitys erilaisiin tietotarpeisiin vastaamisessa. Keskeisiä periaatteita, joilla tietopohjan kehittämistä voidaan tukea ovat:

    1. Eri toimijoiden mukana olon varmistaminen
    2. Terveydenhuollon osaamisen tukeminen
    3. Yhteisissä tiloissa työskentely
    4. Tietosuojaan liittyvät tulkintaohjeet
    5. Tietojärjestelmien jatkokehittäminen

Selvityksen johtopäätökset perustuivat TYP-verkostojen haastatteluihin, yhteiskehittämistyöpajoihin ja taustoittavaan kirjallisuusanalyysiin. Owal Group Oy toteutti selvityksen työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta maalis-kesäkuussa 2022.

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: