English Suomi

Language

Yhteys
Menu

info@owalgroup.com
010 235 6060
Kasarmikatu 23A, 00130 Helsinki

Uutta osaamista pk-yrityksiin

Uutta osaamista pk-yrityksiin -selvitys- ja vaikuttamistyön tavoitteena on madaltaa pk-yritysten kynnystä hyödyntää kansainvälisiä osaajia eli ulkomaalaisia ammatillisen koulutuksen työssäoppijoita, korkeakoulujen harjoittelijoita ja tutkinto-opiskelijoita.

Sivulle www.uuttaosaamista.fi  on koottu tietoa, työkaluja ja toimintamalleja kansainvälisten osaajien hyödyntämisen tueksi. Aineistot perustuvat pk-yrittäjiltä ja sidosryhmiltä saatuun tietoon nykytilasta, hyvistä käytännöistä ja kehittämisen tarpeista.

Työ toteutettiin Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOn (nyk. OPH) toimeksiannosta. Päätoteuttajana oli Owal Group Oy. Ohjausryhmässä ovat edustettuina Suomen Yrittäjät, Helsingin seudun kauppakamari, Laurea-ammattikorkeakoulu, Hanken Svenska handelshögskolan ja Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia.

Kuinka voimme auttaa?

Avaa keskustelu kanssamme tässä: